Konkurs

Božena Volić

Ekološko priopćenje

Školegijum redakcija

15.04.2016

Oblast: Neobjavljena pjesma ili priča za djecu

Pored puta razbacane,

među travom, cvijećem,

odbačene leže stvari,

svakojako smeće.

 

Ima ga posvuda,

po gradu i selu,

na livadi, u šumi,

moru, rijeci, jezeru.

 

Zbunjene su pčele,

tužni su mravi,

ribe u vodi se guše,

djeca se ljute.

 

Sve životinje i

biljke na svijetu,

poruku ljudima šalju,

neka paze što rade.

 

Zbog sviju nas,

okolinu očistite,

cvijeće posadite,

ekološki se ponašajte.

 

Priroda je naša mati,

volimo je i čuvajmo.

Ona nam je život dala,

živjeti je naše pravo.

Najnovije

Književna nagrada Šukrija Pandžo

Rezultati konkursa u kategoriji „Roman. Priče. Pjesme.“

Školegijum redakcija

Amina Delić-Zimić

„Doživljaji miša Šiša“

Školegijum redakcija

Admir Džibrić

"Plave fuze"

Marina Milanovski

"Greška u našim zvijezdama"

Amira Džibrić

Školske bajke

Školegijum redakcija