Konkurs

Nerka Durmo

PISANA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ BOSANSKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Školegijum redakcija

15.04.2016

Oblast: Metodička priprema časa na temu djela iz opusa Šukrije Pandže

OPĆI PODACI

 

Škola:

 

Osnovna škola “Porodica ef. Ramić“ Semizovac

 

Razred i odjeljenje:

 

IV1

 

Dan, datum i vrijeme održavanja časa:

 

 

 

Realizator nastavnog časa:

 

Durmo Nermina

 

SPECIFIČNI PODACI

 

Nastavno područje:

 

Interpretacija književnog teksta

 

Nastavna jedinica:

 

Interpretacija pjesme, Osluškivanje, Šukrija Pandžo

Tip nastavnog časa:

 

Usvajanje novog nastavnog sadržaja

 

Nastavne metode:

 

Metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda čitanja i rada na tekstu, pisanja

 

Specifične nastavne metode i postupci:

 

 

 

Funkcionalni položaj nastavne jedinice:

 

Oblici nastavnog rada:

Frontalni, individualni, grupni

Nastavna sredstva:

Radio, CD sa tonskim zapisom, udžbenik, nastavni listići , plakat

CILJEVI I ZADACI RADA NA ČASU

Cilj nastavnog časa:

- Razumijevanje i doživljavanje lirske pjesme

   “ Osluškivanje“ Šukrije Pandže.

Obrazovni zadaci:

- Razumijevanje i doživljavanje lirske pjesme“ Osluškivanje“ Šukrije Pandže.

- Izražavanje doživljaja i pokazivanje umješnosti u izboru riječi u analizi pjesme.

- Bogaćenje rječnika.

- Vježba interpretativnog čitanja pjesme.

Odgojni zadaci:

 

- Razvijanje ljubavi prema lirskoj pjesmi.

- Oblikovanje književnog ukusa.

- Razvijanje svijesti o uočavanju ljepote koju pružaju  

   svakodnevne stvari i pojave poput pucketanja peći, mjesečine.

- Doživljavanje lijepog u životu, ali i pružanje lijepog.

- Razvijati svijest i uočavati da život ima i drugu stranu, ne tako

   lijepu.

- Poticati kreativnost i razvijanje mašte.

Funkcionalni zadaci:

- Razvijati sposobnost samostalnog zaključivanja.

- Osposobljavati za jasno, pravilno i slobodno izražavanje misli.

- Uočavanje bitnog u tekstu.

- Usavršavati vještinu čitanja i osposobljavati za izražajno čitanje.

- Razvijati naviku slušanja i poštivanja sagovornika.

- Izgrađivati potrebu da ono lijepo što smo prepoznali u

   književnom djelu koristimo u svakodnevnom životu.

GLOBALNO ODREĐENJE STRUKTURE NASTAVNOG ČASA

UVODNI DIO ČASA:

Priprema za razumijevanje i doživljaj pjesme .

Osigurati tišinu u razredu. Predložiti zamišljanje slika:

 

Mjesečina

Snijeg

U sobi pucketa peć

Nešto se čuje

GLAVNI DIO ČASA:

Isticanje cilja nastavnog časa.

Zapis na tabli: Rad u školi, naslov, ime pisca, datum.

Čitam pjesmu u cijelosti.

Psihološka pauza.

Globalna analiza ( nekoliko pitanja da provjerimo jesu li učenici zapamtili tok pjesme).

Objavljivanje doživljaja.

Čitanje pjesme po strofama (učenici čitaju). Dok čitaju učenici podvlače manje poznate  riječi.

Objašnjavanje značenja manje poznatih riječi.

Detaljna analiza pjesme

Uočavanje pjesničkih slika, raspoloženja u pjesmi, osobina djevojčice Lejle, predmeta koje je pjesnik predstavio kao živa bića.

ZAVRŠNI DIO ČASA:

Pročitati ponovo pjesmu.

Zadatak:

1. Odgovoriti na pitanja kako bi utvrdili da li su učenici razumjeli pjesmu

2. Napisati sastav kojim će učenici opisati kako je došlo do toga da Lejla sanjari o maci koja plače.

DETALJNA RAZRADA STRUKTURE NASTAVNOG ČASA

UVODNI DIO ČASA:

Priprema za razumijevanje i doživljaj pjesme.

Osigurati tišinu u razredu. Učenici trebaju  zatvoriti knjige i udobno se smjestiti.

Predložiti zamišljanje slika:

Mjesečina

Snijeg

U sobi pucketa peć

Nešto se čuje

 

GLAVNI DIO ČASA:

Čitanje pjesme.

OSLUŠKIVANJE

Pucketa peć ko da kaže:

moja su njedra sva od žari.

Kraj sebe Lejla odjeću slaže,

i sad će ona da sanjari

 

Igraju šare svud po podu,

napolju mjesec, uštap puni,

s tamnoga neba u svom hodu

na srebrnen snijeg zlato kruni.

 

„Zašto ne spavaš – majka pita-

vrijeme je, eto, devet kuca,

ta to se samo mjesec skita

po dnevnom tragu sjajnog sunca“.

 

A Lejla šuti, u noć gleda,

pa kad je majka rukom tače,

ona prošapta sva blijeda:

„Čuj, mama, negdje maca plače!“

                                 

                                   Šukrija Pandžo

PSIHOLOŠKA PAUZA

GLOBALNA ANALIZA

 

Razgovor o pjesmi, o prvim emocijama. Provjeravam  koliko su  učenici pratili dok sam čitala.

Postavljam uopćena pitanja.

- Kako ste se osjećali dok ste slušali ovu pjesmu?

- Šta se čuje u sobi?

- Šta se vidi napolju?

- Kakav je snijeg?

- Šta govori majka?

- Šta Lejla čuje?

Nekoliko rečenica o piscu.

Šukrija Pandžo je poznati bosanskohercegovački pisac koji je pisao i za djecu i za odrasle. Pisao je pjesme, priče, dramske tekstove. Volio je da piše za djecu jer je i on nekad bio učitelj i nastavnik.

DETALJNA ANALIZA

PRVA STROFA

OSLUŠKIVANJE

Pucketa peć ko da kaže:

moja su njedra sva od žari.

Kraj sebe Lejla odjeću slaže,

i sad će ona da sanjari

 

Manje poznate riječi:

njedra – grudi

sanjari – mašta, zamišlja

- Zašto se pjesniku čini da peć govori?

- A zašto kaže da su njena njedra puna žari?

- Na čija njedra vi najviše volite spustiti glavu? Zašto?

-  Ko je u sobi?

- Šta ona radi?

- Za šta se sprema?

 

DRUGA STROFA

 

Igraju šare svud po podu,

napolju mjesec, uštap puni,

s tamnoga neba u svom hodu

na srebren snijeg zlato kruni.

 

Manje poznate riječi:

uštap - puni Mjesec

kruni - posipa

- Ko to igra po podu

- Otkud šare?

- Kako izgleda Mjesec?

- Šta čini u svom hodu?

- A, šta je ustvari zlato koje se prosipa po snijegu?              

- Pa kako onda snijeg izgleda?

 

TREĆA STROFA

„Zašto ne spavaš – majka pita-

vrijeme je, eto, devet kuca,

ta to se samo mjesec skita

po dnevnom tragu sjajnog sunca“.

 

- Šta majka pita Lejlu?

- Kako znamo da je vrijeme za spavanje?

- Šta majka kaže za Mjesec?

- Za koga kažemo da skita?

- Po čijem tragu on hoda?

 

ČETVRTA STROFA

A Lejla šuti, u noć gleda,

pa kad je majka rukom tače,

ona prošapta sva blijeda:

„Čuj, mama, negdje maca plače!“

 

- Kako bi objasnili  Lejlinu šutnju i gledanje u noć?

- Ko ju je prekinuo u tom razmišljanju?

- A, šta je ona prošaputala?

- Zašto je Lejla blijeda?

- Šta mislite zašto čuje baš macu i zašto ona  plače?

- Šta to Lejla ima, a maca nema?

 

Nakon detaljne analize slijedi grupni oblik rada.

 

I GRUPA

Ponovimo šta su pjesničke ili lirske slike.

Kao što slikar slika bojama tako i pjesnik stvara sliku riječima.

Pjesmu  možemo primati čulom vida ili sluha pa je možemo zamisliti.

Pokušajte dati naslove pjesničkim slikama u ovoj pjesmi.

II GRUPA

Razmislite koji stihovi govore o ljepoti večernjeg zimskog ugođaja.

Prepišite ih  i ilustrujte.

III GRUPA

Ako date odgovor na pitanja šta Lejla radi, saznat ćete kakva je ona djevojčica.

Odjeću slaže -

Sad će da sanjari -

Šuti -

U noć gleda -

Prošapta blijeda -

IV GRUPA

Koje je osnovno osjećanje u pjesmi?  Prisjetite se kako smo se osjećali dok smo slušali pjesmu, a koji osjećaj u nama  budi posljednja strofa?

V GRUPA

Pogledajte i pronađite predmete i pojave koje je pjesnik

predstavio kao nešto što ima svojstva živog bića. Zapišite ih.

 

ZAVRŠNI DIO ČASA:

Ponovno izražajno čitanje pjesme.

Zadatak:

1. Odgovoriti na pitanja kako bi utvrdili kako su učenici razumjeli i doživjeli pjesmu

2. Napisati sastav kojim će učenici opisati kako je došlo do toga da Lejla sanjari o maci  

    koja plače.

Dok učenici pišu puštam CD sa tonskim zapisom kompozicije „Zima“ Vivaldi.

Najnovije

Književna nagrada Šukrija Pandžo

Rezultati konkursa u kategoriji „Roman. Priče. Pjesme.“

Školegijum redakcija

Amina Delić-Zimić

„Doživljaji miša Šiša“

Školegijum redakcija

Admir Džibrić

"Plave fuze"

Marina Milanovski

"Greška u našim zvijezdama"

Amira Džibrić

Školske bajke

Školegijum redakcija