Konkurs

Nagrada Šukrija Pandžo

Saopštenje žirija

Školegijum redakcija

22.04.2016

Rezultati konkursa

Kvalitet i broj radova pristiglih na konkurs nije pred žiri postavio težak zadatak. Nemali broj tekstova, pogotovo poezije u tradiciji Zmaja Jove, iako inspirativan za analizu zbog svoje anahronosti, nije ušao u uži izbor.

U njega su ušli tekstovi koje su članovi žirija izdvojili kao vrijedne ili zanimljive, po tri svaki član, sljedećih autorica i autora:

Anesa Osmića, Dinka Krehe, Muamera Ibriševića, Maide Salkanović, Sabine Bakija, Nerke Durmo, Emira Pašanovića i Suzane Đikić. Po facebook glasanju čitalaca, ovom izboru pridružili su se Arnela Islamović, Ajla Ćehajić i Nermina Subašić.

Dodjeljujući svakom od izabranih radova jedan, dva ili tri boda, u konačnom zbiru izdvojila su se dva rada, jedan sa šest a drugi sa pet bodova. Većina članova složila se da radu koji je ovakvim načinom ocjenjivanja dobio najviše (6) bodova dodijeli ovogodišnju nagradu Šukrija Pandžo.

Radi se o eseju Dinka Krehe Čitati poeziju s Facebook generacijom. Kreho je doveo u pitanje sam pristup temi, pokušao da ukaže na moguće nesporazume koje tako formulisan problem može generisati i pozivajući se na aktuelnu polemiku oko hrvatskog kurikuluma predložio alternativu, naglašavajući je sitnom promjenom u naslovu svog teksta.

Žiri i redakcija zahvaljuju se svima koji su učestvovali i svima koji su radove čitali, pozivajući ih da nastave saradnju sa Školegijumom. U tom smislu redakcija će kontaktirati i neke od gore pomenutih autora i autorica.

Sarajevo, 22.4.2016.

Lamija Begagić

Namir Ibrahimović

Amer Tikveša

Nenad Veličković

Tehnička podrška:

Lejla Reko i Almir Kljuno

Najnovije

Književna nagrada Šukrija Pandžo

Rezultati konkursa u kategoriji „Roman. Priče. Pjesme.“

Školegijum redakcija

Amina Delić-Zimić

„Doživljaji miša Šiša“

Školegijum redakcija

Admir Džibrić

"Plave fuze"

Marina Milanovski

"Greška u našim zvijezdama"

Amira Džibrić

Školske bajke

Školegijum redakcija