Nova čitanja

Školegijum u 2016. godini

Poziv na pretplatu

Školegijum redakcija

17.05.2016

Možete se pretplatiti na komplet za 2016. godinu (brojevi 15-18), po cijeni od 15 KM (poštarina uključena).

Za preko 10 pretplata:

12 KM po kompletu.

Za preko 20 pretplata:

10 KM po kompletu.

 

Potrebno je da podatke o adresi na koju želite primati magazin, uz potvrdu o uplati, dostavite na mail:

masmedia@bih.net.ba

 

ili pismom, na adresu:

MAS MEDIA d.o.o.

Branilaca Sarajeva 15/2

71000 Sarajevo

 

Transakcijski račun: 1610000000870004

kod Raiffeisen Bank dd BiH

Korisnik:

Mas Media d.o.o. Sarajevo

Svrha doznake:

Uplata za Školegijum

Na uplatnici navesti adresu na koju želite primati Školegijum.

Najnovije

Filmska lektira

Trgovački putnik

Nikola Bešlić

Religija i nauka, Bertrand Rasel

Dobar osnov za dijalog o istinama

Merima Ražanica

Filmska lektira

Počasni građanin

Nikola Bešlić

Što je džabe...

Jedini i ljep

Klaudija Mlakić Vuković

Bjelodano i crnodano

Kancelarija, vožnja kroz crveno

Srđan Arkoš