Dio 7: Operacija uspjela, pacijenti preminuli

Odgojni aspekti