Crvena olovka u rukama đaka

Iz dječije perspektive