Andrej Arkoš

Medijska kultura

Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Nastavljamo sa analizom internet-stranica škola u BiH – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje b...

Andrej Arkoš

Medijska kultura

Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesim...

Nastavljamo s analizom internet-stranica škola u BiH – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bu...

Andrej Arkoš

Medijska kultura

Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stran...

Nastavljamo s analizom internet-stranica škola u BiH – one su važne jer olakšavaju komunikaciju sa zajednicom u kojoj škola djeluje.

Andrej Arkoš

Medijska kultura

Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Web strane škola su važne za komunikaciju sa širom zajednicom i zbog toga nakon više od 60 pregledanih ponavljamo pregled nadajući ...

Andrej Arkoš

Medijska kultura

Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Školegijum je analizirao i ocjenjivao internet-stranice škola jer su one važne za komunikaciju sa lokalnom zajednicom i šire. Kontr...

Andrej Arkoš

Medijska kultura

Online lice škola No. 17

U rubrici O školi – učiteljicin blog

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude je...

Andrej Arkoš