Rubina Čengić

Odgojni aspekti

Adis Muhović, direktor Centra za politike ...

Postoji način da mnogo više djece, od sadašnjih 17,2 posto, id...

Ako bi inicijativa bila prihvaćena, u prvoj godini imali bismo skoro 4.500 novoupisanih u akreditovane ustanove, što bi nas koštalo...

Rubina Čengić

Nova čitanja

Lamija Tanović, Fondacija Obrazovanje u ak...

U pripremi kvalitetnije obrazovanje budućih nastavnika i nasta...

Ministarstva su najavila da će detaljno proučiti ovo što sugerišemo, a fakulteti kažu da ne mogu ništa dok im to ministarstvo ne od...

Rubina Čengić

Obrazovna politika

Sarajevski rektor organizuje vakcinaciju u...

Isto kao direktori preduzeća

Cilj je naći modalitet da radimo normalno, ili barem neki kombinovani model, jer će ova potpuna stagnacija imati višestruke posljed...

Rubina Čengić

Obrazovna politika

Završena javna rasprava o nacrtima kurikul...

Loš odziv, još se ne zna ko će analizirati komentare

Za kvalitetnije obrazovanje potrebna je promjena svijesti, kaže Azra Nizić, voditeljica ekspertne grupe.

Rubina Čengić

Iz dječije perspektive

Povratak djece u škole u Kantonu Sarajevo

Prosvjetari naglašavaju da smo, brinući se o fizičkom, zanemar...

Psiholozi upozoravaju da su ranije svi govorili kako djeca previše vremena provode ispred računara, dok je sada takvo ponašanje pri...

Rubina Čengić

Obrazovna politika

Melika Husić-Mehmedović, ministrica visoko...

Stvaramo novo ministarstvo; najveća pobjeda je fond za nauku o...

Iskreno sam obradovana vijestima o završetku izrade kurikuluma za osnovno obrazovanje. Radujem se javnoj raspravi i voljela bih da ...

Nenad Veličković, Rubina Čengić