KS: Prezentacija nagrađenih studentskih eseja „Nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)”

U srijedu 28. 4. 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je webinar na kome su predstavljeni nagrađeni studentski eseji povodom fakultetskog konkursa „Nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)”... Press FMON, 30.04.2021.