KS: Međunarodna saradnja u projektu “Kvalitetno obrazovanje za sve” i promovisanju inkluzije

Realizacija zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope “Kvalitetno obrazovanje za sve” bila je tema sastanka koji je održala ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović sa voditeljicom ovog projekta ispred Vijeća Evrope – Ureda u Sarajevu Zoricom Lešić... Press MOOKS, 03.06.2021.