KS: Donesena Odluka o uspostavljanju Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u KS

Skupština Kantona Sarajevo danas je donijela Odluku o uspostavljanju Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u KS... Portal Klix, 13.09.2021.