BPK: Univerzitet u Goraždu dobio akreditaciju na dvije godine, a zgrada u izgradnji zarasla u korov

Internacionalni univerzitet u Goraždu je nakon dvije godine rada ušao u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH... Portal Klix, 12.09.2021.