FBiH: Dopuna Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2021/2022. godini

Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH je odobrila dopunu Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2021/2022. godini... Press FMON, 05.11.2021.