RS: U udžbeniku za 9. razred u RS-u Radovan Karadžić opisan kao pjesnik i psihijatar

Učenici devetih razreda u bh. entitetu RS historiju uče iz udžbenika u okviru kojeg je na, blago rečeno, ignorantski način obrađen i rat u BiH te uloga koju su u njemu imali pojedini akteri iz vojnopolitičkog vrha ovog entiteta... Portal Klix, 15.11.2021.