Banjaluka: Predavanje prof. dr Slavice Golubović o uzrocima verbalnih i neverbalnih smetnji učenja

Na Nezavinsom univerzitetu Banjaluka danas je prof. dr Slavica Golubović, redovni profesor, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju održala predavanje na temu "Mogući uzroci razvojnih poremećaja, verbalnih i neverbalnih smetnji učenja i specifičnih smetnji senzorne obrade"... Portal Nezavisne novine, 19.11.2021.