KS: Realizirano predavanje namijenjeno direktorima i direktoricama osnovnih i srednjih škola iz oblasti prevencije nasilja

U organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo jučer je realizirano predavanje namijenjeno direktorima i direktoricama osnovnih i srednjih škola, s ciljem pružanja podrške aktivnostima usmjerenim na prevenciju nasilja i zaštitu učenika... Press MOOKS, 07.01.2022.