ZDK: Na Univerzitetu u Zenici u prvom roku nije upisano ni 470 brucoša, od skoro 1.000 planiranih

Konačan broj upisanih studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici za predstojeću akademsku godinu, nakon prvog upisnog roka, je 468, od planiranih 995, potvrdio je prorektor za nastavu i studentska pitanja tog univerziteta profesor Enes Bikić... Portal Klix, 28.07.2022.