KS: Općina Stari Grad izdvaja milion KM više za učenike, studente, djecu s hroničnim oboljenjima i ugrožene

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić najavio uvećanje izdvajanja za učenike i studente, djecu s hroničnim oboljenjima i socijalno ugrožene za oko million maraka... Portal Klix, 20.09.2022.