KS: Elektrotehnički fakultet u Sarajevu formira laboratoriju za istraživanje kvantne kriptografije

Digitalna razvijenost društva se mjeri procentima populacije koja koristi napredne telekomunikacijske mreže. Bosna i Hercegovina sa 73% svakodnevnih korisnika Interneta spada u red srednje razvijenih država... Portal Klix, 06.10.2022.