BiH: Otvorena konferencija "Trideset godina Islamske vjeronauke u odgojno-obrazovnom sistemu BiH - iskustva, izazovi i perspektive"

Dvodnevna konferencija s međunarodnim učešćem "Trideset godina Islamske vjeronauke u odgojno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine: iskustva, izazovi i perspektive" otvorena je danas na Fakultetu islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA)... Press UNSA, 17.11.2022.