KS: Zaključci sa održanog sastanka Ministarstva za odgoj i obrazovanje i Vijeća roditelja

Na inicijativu Udruženja “Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo” dana 16. 05. 2023.godine u prostorijama Ministarstva odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo održan je sastanak povodom dopisa, infomacije koji dopunjava ranije date preporuke, a u vezi sa kriznim, nesretnim slučajem koji se desio u Srbiji... Press MOOKS, 17.05.2023.