Nastavnička pitanja

O tehnološkom višku u školi

Stariji svakako napreduju, a mlađi...

Mirza Herco

28.06.2021

Nastavnik u Zeničko-dobojskom kantonu može biti unaprijeđen ako u dva četverogodišnja ciklusa uzastopno dobija ocjenu naročito se ističe ili skupi 15 godina staža, bez obzira na ocjenu!

Ilustracija: mapo_japan / Shutterstock.com

U Zeničko-dobojskom kantonu radni staž je jedini kriterij prilikom određivanja tehnološkog viška, pa nešto razmišljam – profesor Vedran Zubić, ne znam koliko da je dobar, bio bi višak i kod nas ako bi bio još samo jedan profesor sa više radnog staža od njega.

No, je li ispravan izbor zadržavati starije nastavnike u učionici, a mlađe slati da sastavljaju normu u više škola, bez obzira na rezultate njihovog rada?

Jedno od rješenja bilo bi da starije kolege zaposli Pedagoško-prosvjetni zavod kao savjetnike, što bi bilo i logično, i onda se ne ne bi dešavalo da, kao danas, kolegu koji je pred penziju savjetuje osoba koja nije napunila pet godina staža u nastavi. Problem bi se mogao riješiti i kada bi se postepeno smanjivala nastavna norma poslije određenih godina radnog staža, npr. kada bi za B/H/S jezik i književnost, nakon 30 godina radnog staža, umjesto 18 časova norma bila 14, a nakon 35 godina deset časova, i slično. Pored toga, u školama Zeničko-dobojskog kantona razredništvo i sekcije ne ulaze u normu, nego se obračunavaju kao dio 40-satne radne sedmice, što, recimo, nije slučaj u Kantonu Sarajevo, pa bi se moglo preuzeti sarajevsko pravilo. O uvođenju časova odjeljenske zajednice u nastavnu normu konstanto se govori u zbornicama škola Zeničko-dobojskog kantona posljednjih pet godina. Međutim, sindikat ne uspijeva naići na razumijevanje Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture zato što čista računica ne ide u prilog ovim zahtjevima jer bi značajno proširila budžetsku stavku koja se odnosi na obrazovanje.

Kad je riječ o napredovanju nastavnika, Pravilnik o praćenju i vrednovanju rada i sticanju zvanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama ZDK u članu 13. predviđa dva ranga za nastavnike osnovnih i srednjih škola: više stručno zvanje – nastavnik savjetnik i najviše stručno zvanje – nastavnik viši savjetnik. Ta zvanja se stiču, prema članu 14, tako što u dva četverogodišnja ciklusa ocjenjivanja nastavnik dobije ocjenu naročito se ističe. Dakle, nakon osam godina. Ako ponovi isto u naredna dva ciklusa, stiče zvanje nastavnik viši savjetnik. Drugi način je, prema dopuni člana 14. iz 2014. godine, putem staža: nastavnik stiče više zvanje nakon 15 i nakon 30 godina staža, bez obzira na ocjenu rada! Za ovaj alternativni način napredovanja izborio se Sindikat srednjeg i osnovnog obrazovanja ZDK te 2014. godine. Svaki rang donosi rast koeficijenta za obračun plaće.

Prema članu 10, rad nastavnika i stručnih saradnika vrednuje se ocjenama naročito se ističe (186–200 bodova), ističe se (161–185 bodova), dobar (121–160 bodova), zadovoljava (101–120 bodova) i ne zadovoljava (do 100 bodova) i njih godišnje donosi direktor, a konačan zbir, sa ocjenom savjetnika, dobijamo nakon četiri godine. Posjeta savjetnika predviđena je jednom u toku ciklusa. Status se, teoretski, može izgubiti jedino kada bismo prestali dolaziti na posao. Stimulirajuće, zar ne?!

Dakle, radio, ne radio, svira ti radio, pa stariji napreduju, a mlađima ostaje status tehnološkog viška.

Najnovije

Zapis iz učionice

Većina nastavnika nezadovoljna je čitankama

Mirza Ahmetović

Izazovi nastavničke profesije

Epilepsija u razredu

Amna Dervišagić

Dnevnik nastavnika (direktora)

Ovo je najbolji posao na svijetu

Orhan Maslo

Sve je teže biti prosvjetni radnik

Svake godine se na naše obaveze doda nešto više

Amna Dervišagić

Dnevnik nastavnice

Bez izmjerene temperature nema ulaska u školu

Edina Karasuljić