Obrazovna politika

Povodom postavljanja temelja za novu školsku godinu

Vizionarsko metiljanje

Nenad Veličković

25.08.2023

Uputstvo je puno odluka i sve do jedne su tu da bi prijeteći upozorile neistomišljenike na rizike nepokoravanja stranačkoj sili.

Foto: skolegijum

Šta god ministrica osnovnog obrazovanja, Naida Hota-Muminović, mislila kad je ovih dana samodopadno promovisala Uputstva za organizaciju školske 2023/2024. godine[1], rezultat je još jedan tragičan nesporazum vlasti i obrazovanja. Iz njene perspektive, vjerovatno i perspektive njenih saradnica, materijal je rezultat teškog rada i najboljih namjera. U stvarnosti, to je korak dalje u trojkinom vizionarskom metiljanju stranputicom u obrazovanju.

Uputstva su, kako u njima stoji, namijenjena prije svega direktorima, kao polugama vlasti. Jezik je pun pedagoških fraza bez pokrića u primjerima koji bi nas uvjerili da sastavljači zaista znaju o čemu govore. Rečenica – "Model podrške je putem stručnih timova koji tijesno sarađuju sa Institutom prema datom planu na teme koje su od značaja za implementaciju predmetnih kurikuluma a u svrhu naglaska na ključne kompetencije koje je potrebno iskazati kroz rješavanje autentičnih situacija učenja koje repliciraju stvarne životne izazove."  – primjer je nemoći ove ekipe da izrazi suvislu misao.

Već iz nespretne formulacije da se "nova školska godina 2023/2024. (…) temelji na odlukama" jasno je da iza Uputstava ne stoji vizija nekakve stvarne obrazovne (kurikularne) reforme, nego samo i isključivo želja da se proizvodnim pogonom (kako valjda menadžeri vide školu) gazduje čvrstom pravnom rukom. Školska godina se, naime, ne temelji ni na kakvim odlukama, pogotovo ne na spornim i lošim, nego na potrebama djece i sposobnosti učitelja da te potrebe zadovolje.

Birokratska pamet se i nema na šta drugo pozivati nego na odluke; Uputstvo ih je puno i sve do jedne su tu da bi prijeteći upozorile neistomišljenike na rizike nepokoravanja stranačkoj sili. Uputstvo od stručne javnosti kojoj se obraća očekuje da zaboravi da su i te odluke donošene također samovoljno, ad hoc, bez poštene i otvorene rasprave, bez odbranjenih argumenata, samovoljno i jalijaški samouvjereno.

Kad god treba konkretnim sadržajima popuniti rupetinu unutar iznuđenog pravnog okvira, Uputstva uglavnom mucaju ili šute, izvinjavajući se za šutnju radovima u toku. Kad ipak pokušaju mucanjem predstaviti kakva će ta školska godina temeljena na odlukama biti, dobijemo nekakve lijepo šematizirane budalaštine. Od ove nesretne godine počinje reforma za prvu trijadu; tu se od nastavnika očekuje da "integriraju odgojno-obrazovna područja", kojih ima tri:

  1. Priroda i nauka oko nas (predmeti: moja okolina, matematika, informatika)
  2. Izražavanje i stvaralaštvo (predmeti: BJK/HJK/SJK, engleski jezik, D/K/R, vjeronauka)
  3. Aktivnost i stvaralaštvo (predmeti: likovna i muzička/glazbena kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj)

Ko je i kada i zašto odlučio da područja budu baš ova? Po čemu se to bitno razlikuju izražavanje i aktivnost, pa da se područja definišu prema toj razlici? Ako je već ušlo u upotrebu da se nauk i nauka koriste kao sinonimi, zašto vjeronauka nije u području Priroda i nauka oko nas? Zašto se to područje ne zove STEM? Čitalac uputstva očekivao bi da format dostupan na internetu ima linkove s odgovorima na ova pitanja, fusnote ili napomene; ali ne.

Dokument nema potpisnike. Iza njega stoje ministrica, sa svojim obraćanjem na početku i JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, kao njena produžena stručna ruka. On se u suštini i ne obraća nastavnicima. On stvara privid uređenosti sistema. Njegova je jedina svrha da stvori utisak kod neupućene javnosti kako trojka vodi računa o našem najvećem bogatstvu, djeci, i kako dosljedno tome unapređuje kvalitet obrazovanja. Zato i jeste tragičan, jer populizmu žrtvuje još jednu, dvije, tri... godine, nenadoknadivo vrijeme da se u obrazovanju uradi nešto zaista smisleno i korisno.

 

[1] Uputstva sadrže 7 poglavlja: Uputstvo o implementaciji Nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja za školsku 2023/2024. godinu, Uputstvo o realiziranju registriranih vannastavnih i posebnih programa za školsku 2023/2024. godinu, Uputstvo o obilježavanju godišnjica masovnih stradanja građana Sarajeva 1992-1995. za školsku 2023/2024. godinu, Uputstvo o organiziranju i provođenju takmičenja iz nastavnih predmeta/oblasti na općinskom i kantonalnom nivou za školsku 2023/2024. godinu, Uputstvo o izdavaštvu, udžbenicima i nastavnim materijalima, Uputstvo za Katalog tema stručnih usavršavanja u sektoru odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo i a) Uputstvo za primjenu novog obrasca Metodologije za izradu godišnjeg programa rada osnovnih škola za školsku 2023/2024. godinu, koji će se preuzimati u elektronskom obliku iz informacionog sistema EMIS / b) Uputstvo za primjenu novog obrasca Metodologije za izradu godišnjeg programa rada srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu, koji će se preuzimati u elektronskom obliku iz informacionog sistema EMIS

Najnovije

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu

Povodom Uputstva o implementaciji nastavnih planova i programa sa ishodima učenja za školsku 2023/2024. godinu

Autorice i autori izgubljeni u reformi

Arifa Isaković