Nova čitanja

Online lice škola No. 12

Ima rasporede dopunske, dodatne nastave i sekcija, ali iz 2019/2020. godine.

Andrej Arkoš

24.11.2023

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

Ilustracija: Petar Kočić / Wikimedia Commons

U dvanaestoj sedmici školske 2023/2024. godine pregledane su stranice:

Osnovne škole Petar Kočić, Prijedor

Osnovne škole Petar Kočić, Brodac

Osnovne škole Petar Kočić, Prnjavor

Osnovne škole Petar Kočić, Šiprage

Osnovne škole Petar Kočić, Mrkonjić Grad

 

Nagrade i priznanja

Osnovna škola Petar Kočić, Prijedor, 17. 11. 2023, 08:43

54 boda

Stranica je vizuelno pregledna, nazivi rubrika i podrubrika navigaciju čine brzom i jednostavnom. Pored teksta o školi navedene su misija i vizija ustanove.

Tekstovi su pravopisno uređeni, uz odgovarajuće fontove. Opremi teksta nedostaju podnaslovi i potpis autora.

Dokumenti su u odgovarajućem PDF formatu i dozvoljavaju copy/paste opciju. 

Među pravnim aktima nalaze se Zakon o osnovnom obrazovanju, Dopune zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnik o ocjenjivanju u osnovnoj školi, Pravilnik o izboru i proglašenju učenika generacije u osnovnoj školi, Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi i Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece.

Na stranici se nalaze kratke vijesti o dešavanjima u školi i članci o uspjesima učenika i učenica na takmičenjima. Vijesti sadrže fotoalbume koji opisuju događaje, aktivnosti i postignuća.

Prikazane su nagrade i priznanja pojedinim nastavnicama za 2020/2021. godinu.

Dostupni su raspored dnevnih aktivnosti u produženom boravku i termini individualne saradnje nastavnika sa roditeljima.

Školski kalendar, raspored zvonjenja i raspored dežurstava su iz 2021/2022. školske godine.

Rasporedi dopunske, dodatne nastave i sekcija su iz 2019/2020. godine. 

 

Spisak razrednih starješina

Osnovna škola Petar Kočić, Brodac, 20. 11. 2023, 10:58

49 bodova

Uz adresu i brojeve telefona dostupna je kontakt-forma za upućivanje pohvala ili žalbi.

Nisu dostupni relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke, rješenja i zapisnici škole. 

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima, povezana sa društvenim mrežama i posjeduje pretraživač.

Na stranici su predstavljene kratke vijesti o školskim događajima i uspjesima na takmičenjima, sa fotoalbumima koji opisuju aktivnosti đaka.

Nisu prikazane informacije o stručnoj spremi nastavnica i nastavnika, njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima.

Prikazan je raspored zvonjenja, ali su izostavljeni raspored nastave, godišnji plan rada škole, termini roditeljskih sastanaka i nastavni planovi i programi.

Dostupan je spisak razrednih starješina za sva odjeljenja. Učenicima, roditeljima i nastavnicama omogućen je pristup e-dnevniku.

 

Slika 1

 

Raspored dežurstava nastavnika i nastavnica

Osnovna škola Petar Kočić, Prnjavor, 20. 11. 2023, 17:46

42 boda

U rubrici o školi nalazi se pregled istorije i nerazumljiv dodatni tekst. Nisu navedene osnovne vrijednosti, ciljevi, misija i vizija ustanove. 

Nedostaje knjiga pohvala i žalbi i formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Dostupne su sve kontakt-informacije, uključujući brojeve telefona, e-mail i fizičku adresu.

Tekstovi su pravopisno uređeni, pored glavnog naslova nisu dodatno opremljeni.

Ni na ovoj stranici ne nalazimo relevantne zakone i pravilnike ministarstva, kao ni odluke, rješenja i zapisnike škole. 

Stranica ne sadrži novije izvještaje o dešavanjima u školi niti vijesti o postignućima učenica i nastavnica. 

U starijim objavljenim vijestima prikazani su fotoalbumi koji prikazuju školske događaje i aktivnosti.

Školski kalendar i raspored pisanih provjera znanja su iz 2022/2023. školske godine. Prikazan je raspored smjena i zvonjenja.

Predočen je raspored vannastavnih aktivnosti i raspored dežurstava nastavnika. 

 

Rubrike bez sadržaja

Osnovna škola Petar Kočić, Šiprage, 21. 11. 2023, 09:28

34 boda

Internet-stranica ove škole je vizuelno jednostavna, uz nazive rubrika prikazani su linkovi na objavljene vijesti. Navedene su misija i vizija škole.

Tekstovi su uređeni po pravopisu, ali u različitim veličinama i bojama fontova. Pored glavnog naslova nisu opremljeni i nepotpisani su, kao i fotografije.

U rubrikama Radovi naših učenika i Vannastavne aktivnosti nema nikakvih sadržaja.

Nedostaju formulari za žalbe i prijave, uputstva za upis đaka u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima, nema pretraživač i nije povezana sa društvenim mrežama.

Pored tekstova Misija solidarnosti i Opštinsko kviz takmičenje Misli mine nema drugih novijih vijesti o postignućima i aktivnostima učenika.

Dostupan je godišnji plan rada škole i raspored zvonjenja. Objavljeni raspored predmetne nastave nije vidljiv i jasan.

Nedostaju nastavni planovi i programi, linkovi na e-dnevnik za roditelje i termini informativnih sastanaka.

 

Bez podataka o školi

Osnovna škola Petar Kočić, Mrkonjić Grad, 22. 11. 2023, 09:32

34 boda

Sadržaj ponuđenih rubrika nam ne omogućava brz i jednostavan pristup informacijama.

Nema nikakvih informacija o školi, nije predstavljen istorijat, osnovne vrijednosti, ciljevi, misija i vizija škole.

Među pravnim aktima dostupni su Zakon o osnovnom obrazovanju, Pravilnik o ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi, Protokol o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja i Etički kodeks.

Nisu dostupne odluke, rješenja i zapisnici škole.

Stranica ne sadrži novije vijesti o školskim događanjima i uspjesima učenika i nastavnika. 

Predstavljena je galerija fotografija koja prikazuje školske događaje.

Među sadržajima nalazimo dokument sa opisom pojedinih školskih aktivnosti.

Nisu dostupni godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, raspored nastave i termini informativnih sastanaka.

Predstavljene su informacije o radu školske biblioteke.

Ponuđeni su linkovi na Politikin zabavnik, videolekcije iz biologije, Wikipediju i zvaničnu prezentaciju opštine Mrkonjić Grad.

Link na Otvoreni servis obrazovanja ne radi.

Najnovije

Objavljujemo pobjednike konkursa Šta je tebi AI?

Školegijum redakcija

Razglednice iz Jajca

Nikad kasno za učenje i zabavu

Josipa Kulenović

Razglednice iz Tešnja, Doboja, Maglaja 3

Od čilanja do ćutanja

Mirela Buljubašić

Poznata imena autora/ica pet najboljih radova

23. februara tri prvoplasirana

Školegijum redakcija

Pravopisni amandman

U funkciji stvarnih potreba građana/ki

Nenad Veličković