Medijska kultura

Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Andrej Arkoš

23.01.2024

Web strane škola su važne za komunikaciju sa širom zajednicom i zbog toga nakon više od 60 pregledanih ponavljamo pregled nadajući se promjenama.

Ove sedmice ponovo smo pregledali stranice:

Osnovne škole Fatima Gunić, Sarajevo

Osnovne škole Meša Selimović, Zenica

Osnovne škole Ilići, Mostar

Osnovne škole Ivana Mažuranića, Tomislavgrad

Osnovne škole 9. maj, Pazarić

 

Isti nedostaci

Osnovna škola Fatima Gunić, Sarajevo, 14. 1. 2024, 13:22

40 bodova/drugo ocjenjivanje 40 bodova

Pregledajući stranicu na početku školske godine vidjeli smo da nema vijesti o školskim događajima, niti članaka o đačkim aktivnostima, a nedostajali su i fotoalbumi koji bi opisali dešavanja u školi. 

Tekstovi su bili bez podnaslova i imena autora, a malobrojne fotografije nisu bile potpisane. Nisu bile predstavljene nikakve informacije o zaposlenicima škole. 

Nedostajale su informacije važne za nastavu, rasporedi časova i vannastavnih aktivnosti, kao i termini roditeljskih sastanaka.

Ocjenjujući stranicu drugi put zapažamo da nema poboljšanja, te da osim objavljenih konkursa nema nikakvih novih važnih informacija.

 

Stari sadržaji iz 2021. godine

Osnovna škola Meša Selimović, Zenica, 15. 1. 2024, 12:41

25 bodova/drugo ocjenjivanje 25 bodova

Analiza iz augusta 2023. pokazala je da na stranici ne postoje sadržaji vezani za nastavu i obrazovanje. Nisu bili dostupni formulari za žalbe i prijave, uputstva o upisu učenika u prvi razred niti informacije o sigurnosnim mjerama.

Nedostajali su sadržaji koji bi opisali događaje u školi ili aktivnosti đaka.

I ovdje su bile izostavljene informacije koje bi učenicama i roditeljima bile bitne i korisne, nije bilo godišnjeg plana rada škole, nastavnih planova i programa, rasporeda časova, zvonjenja i sekcija, te termina informativnih sastanaka.

Ponovo smo pregledali školsku internet-stranicu i zatekli iste zastarjele sadržaje i nepotpune informacije koje smo vidjeli i ranije. Na oglasnoj ploči još uvijek stoje samo četiri objave iz 2021. godine.

 

Od novosti samo konkurs i humanitarna akcija

Osnovna škola Ilići, Mostar, 15. 1. 2024, 16:08

34 boda/drugo ocjenjivanje 34 boda

Tokom prethodne analize na školskoj stranici nismo našli pregled istorije ustanove.

Među sadržajima nije bilo izvještaja o dešavanjima u školi, niti ažuriranih vijesti o đačkim i nastavničkim aktivnostima i postignućima. Nije bilo ni fotoalbuma koji bi opisivali školske aktivnosti i život u školi. 

Nedostajali su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, kao i odluke, rješenja i zapisnici škole.

Pored Kalendara rada iz 2021/2022. školske godine, nije bilo informacija koje se odnose na nastavu. 

Gledajući stranicu drugi put, vidimo iste sadržaje i nedostatke koje smo vidjeli u prvoj analizi. Još uvijek nisu objavljeni godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, raspored nastave i termini konsultacija. Naknadno je objavljen samo jedan konkurs i vijest o humanitarnoj akciji.

 

Ažurirane vijesti

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Tomislavgrad, 16. 1. 2024, 08:39

39 bodova/drugo ocjenjivanje 44 boda

U prethodnoj analizi vidjeli smo da nisu istaknute vrijednosti, ciljevi, misija i vizija škole.

Nedostajao je formular za prijavu vršnjačkog nasilja i link na knjigu pohvala i žalbi. 

Nije bilo ažuriranih vijesti o događajima u školi i postignućima učenica i učenika. 

Među pravnim aktima nismo našli relevantne zakone i pravilnike ministarstva, kao ni odluke, rješenja i zapisnike škole.

Izostavljen je godišnji plan rada, nastavni planovi i programi i raspored informativnih sastanaka za roditelje. 

Stranica je sada dobila dodatne bodove jer su vijesti potpisane, a objavljeni su i noviji izvještaji o đačkim postignućima i događajima u školi. 

 

Bez značajnih promjena

Osnovna škola 9. maj, Pazarić, 16. 1. 2024, 11:52

39 bodova/drugo ocjenjivanje 42 boda

Pregledajući stranicu u septembru 2023. godine vidjeli smo da su pojedine vijesti nejasne, a sadržaji neažurirani. Oprema teksta nije zadovoljila kriterije jer su izostavljeni podnaslovi i potpisi autora. Nedostajali su fotoalbumi koji bi opisivali školske događaje i aktivnosti učenika i učenica. 

Uz spisak zaposlenika nisu bile dostupne informacije o stručnoj spremi, njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima. 

Nismo našli godišnji plan rada škole, nastavne planove i programe, raspored nastave, uputstva za upis đaka u prvi razred, niti informacije o sigurnosnim mjerama.

Pregledajući sadržaje ponovo uočavamo da navedeni nedostaci nisu popravljeni, a stranica je dobila dodatna tri boda jer su objave sada ažurirane.

Najnovije

Online lice škola No. 24

Plan pismenih provjera znanja je iz 2017/2018. godine ili linkovi ne rade

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Andrej Arkoš