Medijska kultura

Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Andrej Arkoš

12.02.2024

Nastavljamo s analizom internet-stranica škola u BiH – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

U posljednjoj sedmici januara 2024. godine pregledali smo stranice:

Osnovne škole Srednje, Ilijaš

Osnovne škole Zajko Delić, Vogošća

Osnovne škole Busovača, Busovača

Osnovne škole Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Sarajevo

Osnovne škole Desanka Maksimović, Stanari

 

Zakoni, pravilnici i stare vijesti

Osnovna škola Srednje, Ilijaš, 28. 1. 2024, 10:48

48 bodova

Ponuđene informacije su potpune i jasne, ali nisu ažurirane. Objavljeni tekstovi su pravopisno uređeni, uz odgovarajuće fontove, dok oprema teksta ne zadovoljava kriterije.

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke i rješenja škole, informacije o sigurnosnim mjerama te uputstva o upisu đaka u prvi razred. Izostavljeni su formulari za žalbe i prijave.

Stranica ne sadrži ažurirane izvještaje o dešavanjima u školi niti novije vijesti o postignućima i aktivnostima učenica i nastavnica.

Pregledajući sadržaje nalazimo starije članke iz 2019. godine, kao i zastarjele vijesti o uspjesima pojedinih nastavnika. Predstavljeni su fotoalbumi koji prikazuju đačke aktivnosti.

Na stranici nisu ponuđeni godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, rasporedi nastave, zvonjenja, sekcija i roditeljskih sastanaka. Pristup e-dnevniku nije omogućen.

 

Nastavni planovi i programi za 2017. godinu

Osnovna škola Zajko Delić, Vogošća, 29. 1. 2024, 7:26

49 bodova

Iako vizuelno ne djeluje pregledno, stranica ima jasne nazive rubrika i navigacija je laka i jednostavna.

Ispod naziva škole smjenjuju se neproporcionalno formatirane fotografije školske zgrade.

Uz istorijat nalazimo pregled osnivanja škole sa ključnim prekretnicama. Misija, vizija i ciljevi ustanove nisu navedeni.

Dostupan je obrazac za prijavu nepoželjnih oblika ponašanja.

Predočen je Plan i program prevencije maloljetničke delikvencije iz 2009/2010. godine.

Nedostaju uputstva o upisu u prvi razred te informacije o sigurnosnim protokolima i mjerama sigurnosti na snazi.

Nema objavljenih izvještaja o dešavanjima u školi niti vijesti o aktivnostima i postignućima učenika i učenica. Nailazimo na članke o posjetama iz 2016. godine.

Na raspolaganju su godišnji plan rada, rasporedi zvonjenja, održavanja slobodnih aktivnosti 

 i termini konsultacija sa roditeljima.

Ponuđeni su nastavni planovi i programi koji se primjenjuju od 2016/2017. školske godine.Bez pregleda istorije škole

Osnovna škola Busovača, Busovača, 29. 1. 2024, 14:48

40 bodova

Na početnoj stranici najviše prostora zauzima velika fotografija škole. U rubrici O školi ne nalazimo istorijat ustanove.

Nedostaje knjiga pohvala i žalbi i formular za prijavu vršnjačkog nasilja. 

Među pravnim aktima ponuđeni su Zakon o osnovnom školstvu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu, Pravilnik o praćenju napredovanja, provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi, Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju napredovanja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi i Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima, povezana je sa društvenim mrežama i posjeduje pretraživač. 

Ni ovdje ne nalazimo izvještaje o školskim aktivnostima, postignućima učenika i nastavnika niti fotoalbume koji bi opisivali život u školi.

Na školskoj stranici nema godišnjeg plana rada, nastavnih planova i programa, rasporeda nastave, zvonjenja, roditeljskih sastanaka i konsultacija.

 

Ima informacija o begu, ali nema o nastavi

Osnovna škola Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Sarajevo, 30. 1. 2024, 10:46

47 bodova

U rubrici O nama nema pregleda istorije ustanove, predstavljeni su tekst O našem begu i Himna. Logotip i ime škole su teško vidljivi i jasni. Ponuđen je obrazac za prijavu korupcije.

Objavljene informacije su dostupne na jedan klik, jasne i ažurirane. 

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici ministarstva i škole te informacije o upisu đaka u prvi razred.

Nisu dostupne informacije o stručnoj spremi zaposlenika, njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima.

Funkcionalnost stranice u potpunosti zadovoljava kriterije, optimizirana je za mobilne uređaje, povezana sa društvenim mrežama, ima pretraživač, uz adekvatnu brzinu interakcije.

Među sadržajima nema objavljenih izvještaja o događajima u školi, vijesti o đačkim postignućima i aktivnostima, niti fotoalbuma koji bi opisivali školske događaje.

Predstavljen je godišnji plan rada škole, ali su izostavljeni nastavni planovi i programi, rasporedi nastave, sekcija i zvonjenja i informativnih sastanaka za roditelje. Nisu ponuđeni e-kontakti nastavnica i nastavnika, kao ni termini fizičke dostupnosti.

 

Nepotpisani tekstovi i fotografije

Osnovna škola Desanka Maksimović, Stanari, 30. 1. 2024, 13:06

50 bodova

Stranica je jednostavna, uz jasne nazive rubrika, te je navigacija brza i efikasna.

Pored istorijata škole navedena je i misija ustanove. Uz sve osnovne kontakt-informacije dostupna je interaktivna mapa.

Tekstovi su uređeni po pravopisu, uz odgovarajuće fontove, ali opremi teksta nedostaju podnaslovi i potpisi autora. Fotografije su dovoljno velike i jasne, ali nisu potpisane.

Dostupni su zakonski i podzakonski akti, dok su izostavljene odluke, rješenja i zapisnici škole, formulari za žalbe i prijave, uputstva o upisu u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Na stranici se nalaze izvještaji o pojedinim aktivnostima učenika, ali nedostaje vijesti o đačkim i nastavničkim postignućima i uspjesima.

Stranica sadrži fotoalbume koji opisuju aktivnosti đaka i dostupan je arhiv objavljenih sadržaja.

Prikazani su rasporedi časova, smjena i zvonjenja. Nisu dostupni godišnji plan rada škole i nastavni planovi i programi. Roditeljima je obezbijeđen pristup e-dnevniku.

Linkovi na rasporede prijema roditelja, pisanih provjera znanja i vannastavnih aktivnosti ne rade.

Najnovije

Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 17

U rubrici O školi – učiteljicin blog

Andrej Arkoš