Metodika

U praksi sa Čitankom „Svezame, otvori se! 5“

Per aspera ad astra

Saša Madacki

07.12.2014

Čitanka Svezame, otvori se! 5, nije prvi put ove školske godine ušla na vrata naše škole. Odnosno, jeste ušla na školska vrata, ali se vrlo brzo našla iza zatvorenih vrata školske biblioteke. Šta je razlog tome, ostaje misterija.

Enes Kurtović

Na spisku odobrenih udžbenika za nadolazeću školsku godinu našao se, prema mom mišljenju, veoma zanimljiv i kvalitetan udžbenik. Privukao me njegov naziv: Svezame, otvori se! Zanimljiv neologizam – svezame (sve za mene) i još otvori se, što asocira na priču o Aladinovoj čarobnoj lampi. Pomišljam: kako bi to bilo zanimljivo predstaviti učenicima!

Ulazim u biblioteku u potrazi za jednim primjerkom udžbenika. Bibliotekarka kaže: Imamo tri Čitanke, nikad otvorene! Na pitanje zašto, slegla je ramenima.

Sa ostalim udžbenicima sam manje-više radila, ali sa ovim nisam dosada imala priliku. Upitala sam kolegice da li su one radile po ovom udžbeniku, da razmijenimo iskustva; vele da nisu, da su njihov izbor neke druge čitanke i da ih obično kombiniraju prema potrebama časova. Ova je nova pa bi morale mijenjati pripreme za časove, ih, puno je to posla, i tako...uglavnom je na tome razgovori završio.

Udžbenik sam ponijela kući, pročitala ga, izanalizirala. Nastavne jedinice su u skladu sa nastavnim planom i programom, imaju jasnu i praktično definiranu strukturu, konkretne zadatke i iz jezika i iz književnosti, povezuju se sa ostalim nastavnim predmetima, npr. muzičkom kulturom, likovnom kulturom, historijom, geografijom, informatikom i, što je najvažnije, povezuju stvarni život sa književnošću.

Odgovoran čin

Na početku školske godine, prema mjesečnom planu i programu, obično se dva časa planiraju za upoznavanje sa nastavnim planom i programom, koji će učenici i učenice pratiti tokom školske godine. Na tim časovima nastavnici i nastavnice učenike upoznavaju sa udžbenicima po kojima će raditi, konkretiziraju koje udžbenike da kupe, nabave ili razmijene sa starijim generacijama.

Pošto po ovome udžbeniku nijedna dosadašnja generacija nije radila, i samim tim ih (osim ona tri u školskoj biblioteci) nije bilo, izabrati novi bio je zaista avangardani odgovoran čin, te se nametnulo pitanje kako opravdati dodatni trošak roditeljima. Uslijedilo jei ono po svemu sudeći opravdano pitanje, zašto odabrati novi udžbenik, ako već ostalih ima puna polica? Pitanje je na mjestu, ali ostaje sakriveno ono glavno, a to je da u ovom procesu ili slučaju, kako god ga nazvali, niko nije postavio pitanje Zašto baš taj udžbenik?, upućujući na kvalitet sadržaja unutar korica. Niko, osim učenika. Da, dobro ste pročitali. I to je već trijumf.

Učenici odlučili

U pritisku sa svih strana, odlučila sam pomoć zatražiti od učenika. U razred sam ušla sa dilemom –promjena ili ne, pitanje je sad?

Učenici su zbunjeni. Postavljaju pitanja koju čitanku da kupe, treba li im radna sveska, a radna sveska za lektiru, a Naš jezik? Odgovorila sam kratko i jasno: odlučite sami! Nisam željela odavati svoj stav, te tako vršiti pritisak na njih.

Poredali smo sve udžbenike sa spiska odobrenih i napravili mali sajam. Učenici su imali zadatak da sve udžbenike prelistaju, pregledaju njihov sadržaj i daju svoju ocjenu. Začudila me je njihova ozbiljnost. Komentarisali smo naglas i razmjenjivali mišljenja. Uslijedilo je ocjenjivanje: Klett – dobar, 3; Bosanska riječ –vrlodobar, 4; Sezam – odličan, 5.

Zašto? - Zato što...

Nakon tri mjeseca rada, đaci imaju i konkretne potvrde da su zadovoljni svojim izborom: 

  1. Udžbenik zadovoljava estetske ukuse novih generacija: Zabavan je i edukativan.
  2. Fotografije bude znatiželju i tjeraju nas da povremeno otvorimo i enciklopedije umjesto Wikipedije. I.K.
  3. Napravili smo Razredni almanah u koji upisujemo sva naravoučenja koja ne želimo zaboraviti! D.M.
  4. Nema dosadnih interpretacija. E.J.
  5. Zabavni su uvodni tekstovi koji nam postavljaju konkretna pitanja iz života, koja se povezuju sa književnim djelom. DŽ.B.
  6. Najviše mi se dopao čas kada smo radili narodnu priču Ko je na svijetu najjači, pa smo zaključili da je Znanje moć da ugasiš noć, to je baš fora! E.P.
  7. Drugi učenik dodaje da je radio prezentaciju o Samurajima i kako mu je to istraživanje probudilo želju da više čita o njima. D.M.
  8. Meni je bilo jako zabavno kada smo radili Stare igre, jer smo imali zadatak istražiti i napraviti priču o njima, kroz forme intervjua koji smo radili sa roditeljima, nanama i dedama, komšijama. To je bio moj prvi intervju. Napravila sam i osmislila jednu novu igru koju sam pokazala drugarima. I nastavnica je igrala sa nama, bilo je super! K.H.
  9. Nisam znao ko je Baltazar dok nismo radili priču Skendera Kulenovića Cesta. Tu sam naučio prepoznati važnost znanja i učenja. A.P.
  10. Sve aktivnosti bilježimo u Razredni almanah, koji ćemo predstaviti na Danu škole.

Možda sam prekršila zakon, ako zakona o načinu izbora čitanki uopće i ima, jer sam odluku o izboru čitanke donijela zajedno sa učenicima, ali su me oni ubijedili da me intuicija navela na dobar put. Udžbenik Svezame, otvori se! 5 u potpunosti prati odgojno-obrazovne ciljeve časova književnosti, učenika/učenicu interaktivno uključuje u proces nastave, uči ga/je da kritički promišlja i iznosi svoje stavove, nudi nove modele za nastavu književnosti, tretirajući svakog učenika i učenicu kao zasebnu jedinku, koja se razvija, nadahnjujući je da bude ono što u biti i jeste: genijalna.    

Foto: E. K.

 

Najnovije

Da se nauči i ono što je dosadno

Igre u učionici

Amna Dervišagić

Dnevnik nastavnice

Jesmo li zakasnili s reformom?

Arnela Borovac-Bekaj

Prisila ili motivacija, pitanje je sad

Uvodna pitanja za više pročitanih lektira

Mirza Herco

Školska nastava nudi mnogo mogućnosti

Matematička lektira

Dženeta Ajanić

Ogledni čas i samoprocjena

Zbog čega sebi ne mogu dati dobru ocjenu

Edina Međić