Impressum

Iskoristite Školegijum, onlist za školsku praksu: Izrazite ideje! Izrecite sud! Iskažite kritiku! Pozovite na raspravu! Počnite polemiku! Reagujte! Borite se za bolje! Pobunite se protiv gluposti i lijenosti! Obrazovanje je dijalog ravnopravnih. Pišite nam na: skolegijum@gmail.com

Izdavač: Fond otvoreno društvo BiH.
ISSN: 2233-1085


Osman Zukić

osman.zukic@skolegijum.ba

Student master studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Jasmina Bajramović

jasmina.bajramovic@skolegijum.ba

Studentica master studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Nenad Veličković

nenad.velickovic@skolegijum.ba

Književnik, docent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, autor projekta i odgovorni urednik.

Enes Kurtović

enes.kurtovic@skolegijum.ba

Diplomirani inžinjer agronomije, radi u udruženju TERRA SANA u Sanskom Mostu, autor tri zbirke poezije, bloger (sektorg.blogger.ba).

Namir Ibrahimović

namir.ibrahimovic@skolegijum.ba

Profesor književnosti, nastavnik i voditelj nastavnog procesa u OŠ “Safvet-beg Bašagić”.

Lejla Reko

lejla@skolegijum.ba

Studentica master studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Amer Tikeša

tikvesaamer@gmail.com

Novinar, izvršni urednik portala skolegijum.ba.

Ines Haskić

ineshaskic@gmail.com

Saradnica Školegijuma iz Zenice.

Sandra Zlotrg

sandra.zlotrg@gmail.com

Lektorica, profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika kao drugog/stranog, magistrantica. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i to bosanski, hrvatski, srpski jezik, književnosti naroda BiH i komparativnu književnost. Promovira Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti.

Merima Ražanica

merimarazanica@hotmail.com

Magistrica bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti naroda BiH. Rođena 1991.

Anes Osmić

anes.osmic@gmail.com

Magistar književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika.