#intervju

Nova čitanja

Ivana Zečević, profesorica na Filozofskom ...

Prenaglašenost u ponašanju znak je da treba potražiti savjet i...

Roditelj koji razvija odnos povjerenja, gdje postoji toplina, ali i jasno postavljene granice, treba da ima uvid u komunikaciju svo...

Nenad Veličković, Rubina Čengić

Medijska kultura

Erduan Kafedžić, direktor Ureda za borbu p...

Najviše prijava se odnosi na obrazovanje

Vlasnici lažnih diploma, a do sada je najviše srednjoškolskih, koji ne mogu procesuirani zbog zastarjevanja krivičnog djela će najv...

Odgojni aspekti

Adis Muhović, direktor Centra za politike ...

Postoji način da mnogo više djece, od sadašnjih 17,2 posto, id...

Ako bi inicijativa bila prihvaćena, u prvoj godini imali bismo skoro 4.500 novoupisanih u akreditovane ustanove, što bi nas koštalo...

Rubina Čengić

Nova čitanja

Lamija Tanović, Fondacija Obrazovanje u ak...

U pripremi kvalitetnije obrazovanje budućih nastavnika i nasta...

Ministarstva su najavila da će detaljno proučiti ovo što sugerišemo, a fakulteti kažu da ne mogu ništa dok im to ministarstvo ne od...

Rubina Čengić

Obrazovna politika

Završena javna rasprava o nacrtima kurikul...

Loš odziv, još se ne zna ko će analizirati komentare

Za kvalitetnije obrazovanje potrebna je promjena svijesti, kaže Azra Nizić, voditeljica ekspertne grupe.

Rubina Čengić

Obrazovna politika

Melika Husić-Mehmedović, ministrica visoko...

Stvaramo novo ministarstvo; najveća pobjeda je fond za nauku o...

Iskreno sam obradovana vijestima o završetku izrade kurikuluma za osnovno obrazovanje. Radujem se javnoj raspravi i voljela bih da ...

Nenad Veličković, Rubina Čengić