#intervju

Odgojni aspekti

(Re)forme obrazovanja

Tango, kino Zovo i plišana igračka

Obrazovanje je djelatnost koja oblikuje ljudski duh i ono čega će se djeca rado sjećati kad odrastu.

Zoran Ćatić

Nastavnička pitanja

Radmila Rangelov Jusović, izvršna direktor...

Obrazovanje je prostor za rast

Inovativnost i kreativnost mogu biti hologramski prikaz svemira u prostoru, klub kritičkog mišljenja, a ponekad i kampovanje i spav...

Rubina Čengić

Odgojni aspekti

Njemačka nezavisna organizacija Teach Firs...

Obrazovna inicijativa kao borba za pravedno obrazovanje

Pobjeda je svako dijete koje uspije u obrazovnom procesu, uprkos negativnim prognozama i poteškoćama, i razlog da se vjeruje da su ...

Marina Stojaković

Obrazovna politika

Hajrudin Ćuprija, direktor Osnovne škole F...

Direktori škola trebaju biti dio pregovaračkog tima o kolektiv...

Obrazovanje je kičma društva. To je najmoćnije oružje kojim možete mijenjati svijet. Ne mijenja se svijet tenkovima, nego obrazovan...

Marina Stojaković

Nova čitanja

Aleksandar Džakula, profesor na Katedri za...

Zdravstvo u improvizatoriju

I u BiH i u Hrvatskoj snažno je prisutno kadroviranje po principima političke podobnosti, pa se menadžment u javnom sektoru svodi n...

Nenad Veličković

Obrazovna politika

Anis Krivić, ministar obrazovanja Kantona ...

Ne smijemo zaboraviti rezultate PISA testa

Potreban je novi zakon o visokom obrazovanju koji bi morao prevazići brojne nelogičnosti, diskriminaciju, nedorečenosti, kontradikt...

Rubina Čengić