#kurikularna reforma

Obrazovna politika

U susret reformi obrazovanja u Kantonu Sar...

U novu školsku godinu s velikim pozitivnim promjenama?

Neće reorganizirati školski sistem po evropskom modelu, neće promijeniti nastavne planove i programe i udžbenike, a ni Pravilnik o ...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Pred raspravu o Zakonu o odgoju i obrazova...

Ujdurmica

Odnos ove vlasti prema promjeni paradigme obrazovanja, a to kurikularna reforma formalizovana u zajedničkoj jezgri jeste, neiskren ...

Nenad Veličković

Obrazovna politika

Prilog javnoj raspravi o novim kurikulumim...

Razlike su minimalne

Svaki predmet posmatran je zasebno, čime se gubi osjećaj za realno opterećenje đaka. Nisu smanjeni sadržaji, a ne vidim ni razrađen...

Edina Međić

Nova čitanja

Zašto je propao Step by Step metod rada

Pobijedila je konzervativna struja u obrazovanju i strah od no...

Dok traje rasprava o novim kurikulumima u Kantonu Sarajevo, prisjećamo se metodologije Step by Step, čiji elementi se naziru u pred...

Ismeta Kulenović

Obrazovna politika

Broj časova maternjeg jezika u srednjim šk...

Dva sata sedmično za funkcionalnu pismenost nije dovoljno

Učenice i učenici nemaju priliku da kroz temeljitu diskusiju i raspravu o temama iz književnih djela unaprijede svoje verbalne i ko...

Mirza Herco

Nova čitanja

Zapis iz učionice

Postojeće čitanke ne zadovoljavaju nastavničke ni učeničke pot...

Trebaju nam novi kurikulumi i nove čitanke sa tekstovima koji odgovaraju interesima naših đaka i sa podjednakim brojem pisaca i spi...

Mirza Ahmetović