#mentalno zdravlje

Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

Francuska omladina i pandemija

Nezaposlenost među mladima je 2,5 puta veća od opće nezaposlenosti, a ogroman broj njih oslanja na humanitarnu pomoć – nekoliko put...

Merima Dervišić

Iz dječije perspektive

Povratak djece u škole u Kantonu Sarajevo

Prosvjetari naglašavaju da smo, brinući se o fizičkom, zanemar...

Psiholozi upozoravaju da su ranije svi govorili kako djeca previše vremena provode ispred računara, dok je sada takvo ponašanje pri...

Rubina Čengić

Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

Ljeto je za igru, a ne dodatne časove

Djeci treba omogućiti da proljeće i ljeto provedu na otvorenom, da se igraju sa drugom djecom i budu što više fizički aktivna.

Merima Dervišić

Nastavnička pitanja

Zapis iz učionice

Samopovređivanje

Još uvijek razmišljam i pitam se da li sam ikada uspio pružiti adekvatnu pomoć svojim đacima čiji su problemi najveći na svijetu.

Mirza Ahmetović

Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

Nakon lockdowna neka djeca zaboravila su koristiti pribor za j...

U slučaju starijih đaka bilježi se pad koncentracije, ali i nastavak prepirki koje su počele preko društvenih mreža tokom lockdowna.

Merima Dervišić

Nova čitanja

Psihoterapeutkinja Mirela Badurina i struč...

Neophodno je podsticati razvoj dječije kreativnosti i poticati...

Učenici imaju različite potrebe i mogućnosti, te time zahtijevaju i različit pristup. Tu je na učitelju dodatna odgovornost.

Rubina Čengić