#nasilje

Obrazovna politika

Uz Međunarodni dan obrazovanja

Kriza, kriza, e pa šta je...

Nema boljeg dana od Međunarodnog dana obrazovanja za pitanje zašto je obrazovanje u krizi, bez obzira na PISA optimizam bankarske i...

Nenad Veličković

Nastavnička pitanja

Istorija kao etika

Isključenost nastavnika iz oblikovanja obrazovanja vodi u mono...

Pišu strategiju obrazovanja, udžbenike, a da nikad nisu ušli u učionicu... Tačno vidim po udžbeniku da nemaju predstavu kako radi d...

Miloš Janković

Odgojni aspekti

Nermina Vehabović Rudež, magistrica psihol...

Kazna bez objašnjenja nikom ne koristi

Prvo nastavnici moraju početi sebe da cijene. Nema veze kakve su okolnosti u kojima rade – grozne su, ali oni moraju sami sebe drža...

Rubina Čengić

Nastavnička pitanja

Školsko nasilje nad nastavnicima i nastavn...

Lako je dokazati napade kada se koristi metalna šipka ili sjek...

Nejasni kriteriji i pravila ocjenjivanja put su do nasilja nad nastavnicima, tako da implementacija kurikularne reforme s tim nedos...

Arifa Isaković

Odgojni aspekti

Protesti protiv nasilja nad ženama i imena...

Gdje počinje femicid

Književnost i vjeronauka prednjače u tom žalosnom poslu, izborom priča u kojima dominira muška perspektiva nameću đacima i cijelom ...

Marko Ban

Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

U Walesu zabranjeno bilo kakvo fizičko kažnjavanje djece

Ovakvi zakoni su na snazi u 63 države diljem svijeta, ali velška opozicija smatra da će policija imati posla s lažnim prijavama i d...

Merima Dervišić