#NPP

Nova čitanja

Dnevnik instruktorice

Pišem zlato, pamtim čokoladu

Zašto jednostavno, ako može komplikovano, to je slogan koji bi se mogao primijeniti na aktuelnu bosanskohercegovačku metodiku – poč...

Jasmina Mršo

Nova čitanja

Još malo o udžbenicima, ovim besplatnim

Jesu besplatni, al' džaba vam ih

Nastavnicima je nelogična struktura udžbenika veći problem od grešaka, jer grešku mogu ispraviti, a strukturu udžbenika ne mogu.

Arifa Isaković

Obrazovna politika

U susret reformi obrazovanja u Kantonu Sar...

U novu školsku godinu s velikim pozitivnim promjenama?

Neće reorganizirati školski sistem po evropskom modelu, neće promijeniti nastavne planove i programe i udžbenike, a ni Pravilnik o ...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Mala klasifikacija petljavina

Šest problema u vezi sa Zajedničkom jezgrom nastavnih planova ...

Imamo Zajedničku jezgru, ali i dalje svaki konstitutivni narod uči svoju historiju, a ne historiju BiH, i svako na svoj način inter...

Arifa Isaković

Metodika

Pravilnici kao izvor nevolja u provedbi na...

Moramo djecu naučiti da uče i mijenjati pravilnik

Umjesto da pustimo učenika, bar osnovca, da prolazi kroz proces učenja kao kroz igru, mi moramo nanizati rokove kao na fakultetu.

Maksuda Muratović

Nova čitanja

Zapis iz učionice

Postojeće čitanke ne zadovoljavaju nastavničke ni učeničke pot...

Trebaju nam novi kurikulumi i nove čitanke sa tekstovima koji odgovaraju interesima naših đaka i sa podjednakim brojem pisaca i spi...

Mirza Ahmetović