Obrazovna politika

Saopštenje

Učenici moraju imati ravnopravan status

Školegijum redakcija

31.01.2018

Ombudsmeni opet reagovali povodom jezika i pisma u osnovnim školama

xpixel/Shutterstock.com

Učenici u svim osnovnim školama u cijeloj BiH moraju imati ravnopravan i jednak tretman pri izvođenju nastave na službenim jezicima konstitutivnih naroda i izučavati pisma koja su u službenoj uporabi u BiH, i latinicu i ćirilicu, i to obrazovne vlasti trebaju provesti bez odlaganja, stoji u danas objavljenim preporukama Institucije ombudsmena BiH.

Preporuke su upućene Vladi Republike Srpske i Ministarstvu prosvjete i kulture RS, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvu obrazovanja i znanosti FBiH, te vladama svih kantona i kantonalnim ministarstvima obrazovanja i Vladi Brčko distrikta BiH i Odjelu za obrazovanje. 

Ombudsmenima su se 16. januara obratili predstavnici roditelja djece koja pohađaju osnovne škole Liplje, Snagovo, Divič, Kamenica, Kula Grad i Križevići. 

Povratnička djeca u Zvorniku ne mogu da izučavaju bosanski jezik, odnosno osporava im se pravo na naziv jezika. Također, škole predstavnike roditelja ne pozivaju na sastanke već tri godine. Diskriminacija je prisutna po raznim osnovama - primjer je škola u Križevićima koja je područna škola Čalopeka iako postoji centralna škola u Karakaju gdje bi, po svoj logici, trebala pripadati. U školama se nalaze i ikone iako je takvim stvarima mjesto u vjerskim objektima. Primjera radi, u susjednom Malom Zvorniku djeca imaju pravo da izučavaju bosanski jezik i ne osporava im se pravo na naziv jezika i također ne postoje nikakva vjerska obilježja, stoji u njihovoj prijavi. 

Ombudsmeni za ljudska prava BiH ističu da su u aprilu 2017. godine objavili Specijalni izvještaj o upotrebi službenog jezika i pisma u Bosni i Hercegovini koji je dostupan na službenoj web-stranici Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Izvještajem je konstatovano da su Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju iz 2003. godine uređena, između ostalog, načela predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja. 

Organi vlasti nadležni za organizovanje obrazovnog sistema u Brčko distriktu BiH, Republici Srpskoj, kantonima Federacije BiH, u skladu s ustavom, obvezni su primjenjivati i poštovati načela i norme utvrđene ovim Zakonom i osigurati obrazovanje pod jednakim uslovima za sve učenike, uz potpuno uvažavanje prava djeteta na obrazovanje, značaja prava djece i unaprjeđenja poštovanja ljudskih prava. Okvirnim zakonom propisano je i da će se jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine upotrebljavati u svim školama u Bosni i Hercegovini, te da će svi učenici izučavati pisma koja su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, a svi entitetski, kantonalni i zakoni Brčko distrikta BiH, kao i drugi odgovarajući propisi iz oblasti obrazovanja trebali su u roku od šest mjeseci od dana donošenja pomenutog zakona biti usklađeni s istim, podsjećaju ombudsmeni.

Najnovije

Sarajevski univerzitet u tranziciji

Plate ne kasne, Sindikat je dogovorio isplatu do 20. februara

Rubina Čengić

Zineta Bogunić, ministrica obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo

Prvo Pedagoški zavod, pa onda ostalo

Nenad Veličković, Rubina Čengić

Diplome, diplome, diplome!!!

Win-win situacija za sve igrače

Enes Kurtović

Krov mimo temelja

Irhad Suljić

Školovanje romske djece u Brčkom

Jako loša saradnja između institucija

Adnan Pečković