Obrazovna politika

Vatrodojava za osnovne škole u KS-u

Usitni, pa kupi

Školegijum redakcija

28.02.2018

Ponuđač izabran na preporuku direktora jedne od škola, kasnije obišao škole i ponudio ugovore za 'ono što je dogovoreno na sastanku'

DimaPalich/Shutterstock.com

Osim skija za Bijelu sedmicu, nabavljenih na način protivan Zakonu o javnim nabavkama u BiH, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi Kantona Sarajevo na identičan način kupilo je sisteme za protupožarnu zaštitu za sve srednje i osnovne škole u Kantonu Sarajevo: kupovina nije u planu nabavki i nije raspisan tender, nego je Ministarstvo pozvalo direktora preduzeća Supernova na sastanak Aktiva direktora škola, predstavilo im njihovu ponudu, a predstavnici tog preduzeća kasnije su obišli škole i s direktorima potpisali ugovore o isporuci, ali na iznos koji je manji od 7.000 KM, koji je, prema Zakonu o javnim nabavkama u BiH, dozvoljen za direktne sporazume.

Prema riječima direktora škola s kojima smo razgovarali, u ovaj posao naknadno su se uključili i Vatrosistemi, Gama-AA i Unilab.

Desetak dana pred kraj 2015. godine imali smo sastanak Aktiva direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo, na kojem je ministar Elvir Kazazović predstavio preduzeće Supernova i njihovog direktora Kemala Fejzića, koji je dobio desetak minuta za prezentaciju firme. Govorio je o sistemu vatrodojave i protuprovalne zaštite. Nekoliko dana kasnije, mislim 6. januara 2016. godine, predstavnici te firme došli su u školu s predračunom koji je s PDV-om iznosio nešto manje od 7.000 KM, 6.998.40 KM, i mi smo potpisali ugovor za nabavku sistema vatrodojave, priča Mirsad Kustura, direktor Osnovne škole Hašim Spahić.

Sličnu priču kao i direktor Kustura ponovilo je još nekoliko direktora osnovnih škola koji su željeli razgovarati na ovu temu, ali bez objavljivanja imena, s tim da su iz Supernove kod njih došli par dana pred kraj 2015. ili par dana nakon početka 2016. godine.

Fejzić je nazvao na telefon i tražio da dođe potpisati ugovor u vezi s poslom koji je, kako je rekao, dogovoren na aktivu s ministrom, kaže jedan od direktora.

Ministar Elvir Kazazović u telefonskom razgovoru za Školegijum kaže da je novac za nabavku sistema vatrodojave uzet od viška ili nepotrošenih sredstava.

Ako se pare ne potroše u toku jedne godine, one onda idu na saniranje deficita koje je napravila prethodna vlada. Mi smo odlučili da nećemo da saniramo deficit nego hoćemo pare da utrošimo u neki koristan projekt. Odlučili smo da zbog toga što su škole počele dobijati kazne zbog neposjedovanja sistema vatrodojave utrošimo ta sredstva za nabavke tih sistema, pojašnjava Kazazović. Kaže da se ne sjeća za šta je bio namijenjen novac koji se pojavio kao višak jer je to bilo jako davno (kraj 2015. godine – op.aut.). Dodaje da je direktor Osnovne škole Hamdija Kreševljaković preporučio Ministarstvu da angažuje preduzeće Supernova.

On je nas zamolio da ih pozovemo da provedu procjenu stanja i potreba svih škola za sisteme vatrodojave jer su oni prethodno sarađivali s tom firmom. Ministarstvo je uputilo dopis preduzeću Supernova d.o.o. i zatražili su da procijene stanje i potrebe, a nedugo poslije toga je neko i telefonirao gospodinu Fejziću i pozvao ga na sastanak Aktiva direktora KS-a, na kojem je dobio priliku da predstavi švicarski sistem zaštite i prezentira ga svim školama, kaže ministar.

 

Ko je šta ugovorio?

Direktor osnovne škole Hamdija Kreševljaković Salko Huskić kaže da je s ministrom jako dobar prijatelj još sa fakultetskih dana i da je sportista, kao i ministar. On potvrđuje da je Ministarstvo na njegov prijedlog pozvalo Kemala Fejzića na Aktiv direktora osnovnih škola KS-a, te kako je ministar na Aktivu objasnio da je 700.000 KM koje će usmjeriti za nabavku uređaja za vatrodojavu ostalo od Nacionalne biblioteke.

Početkom 2015. godine u školu je došla Kantonalna protupožarna inspekcija koja je utvrdila da nemamo instaliran vatrodojavni sistem. Nakon toga dobio sam obavijest da sistem moramo ugraditi ili, u suprotnom, ja trebam platiti kaznu od 2.000 KM, a škola 5.000 KM. Taj sistem bi nas koštao oko 15.000 KM. Pokušao sam dobiti novac od Ministarstva, slao sam dopise i zvao ministra nekoliko puta, ali do nove budžetske godine sredstva se nisu mogla odobriti. Uspio sam preko nekih prijatelja prolongirati proces uplate kazni, zvao sam kolege koje rade u inspekciji da to malo obustave dok ne vidim na koji način da dođem do novca. Po preporuci predsjednika Vijeća roditelja u mojoj školi Samira Šabanovića sastao sam se s gospodinom Fejzićem iz Supernove i on mi je obećao ugraditi sistem koji bih otplaćivao na rate. Prije samog početka radova i prije sastanka Aktiva, jer sam bio u stalnoj komunikaciji s ministrom, došao sam do informacije da će biti dodijeljena sredstva svim školama, a Fejzić me zamolio da ministru kažem kako imamo nekoga ko bi mogao uraditi procjenu stanja i potreba u svim školama po pitanju vatrodojavnih sistema i da ga treba pozvati na sastanak. Tako je na kraju i bilo: Fejzić je prisustvovao sastanku i prezentirao certificirani švicarski sistem zaštite, ali su direktori nakon dodjele sredstava mogli izabrati bilo koju od firmi da im izvodi radove u vezi s vatrodojavom, kaže Huskić.

 

Malo o odgovornosti

Fejzić je razgovarao s novinarkom Školegijuma, potom zatražio autorizaciju, i nakon toga naložio da njegove izjave ne budu objavljene.

Učesnici sastanka Aktiva s kraja 2015. godine kažu da je na sastanku bilo pedesetak direktora osnovnih škola s područja Kantona Sarajevo, i, prema dostupnim informacijama, Supernova je vatrodojavni sistem po cijeni od 6.998,40 KM isporučila u 35 od oko 50 osnovnih škola, a druga preduzeća u ostale škole.

Kustura kaže da je ovaj posao za njega bio čudan jer je škola koju vodi, dvadesetak dana prije potpisivanja ugovora sa Supernovom, za popravku postojećeg sistema vatrodojave s ručnim javljačima požara angažirala Proving inžinjering d.o.o. i za popravku platila 960 KM.

Mi smo predstavnicima Supernove rekli da već imamo taj sistem, ali su oni rekli da je to zastarjelo, da je ovo nešto puno modernije i bolje. Meni je to bilo čudno, ali oni su demontirali stari sistem i postavili novi. Taj stari sistem sada stoji negdje u školi razdužen, a 960 KM je praktično propalo. Osim toga, novi sistem je ugrađen samo u prizemlje gdje je stajao stari sistem, a na moju sugestiju da stari sistem ostane gdje je bio, a da novi stavimo na sprat, rekli su da je ovaj sistem bolji, kaže Kustura. Naglašava da mu je sporno to što je za sve škole osiguran istovjetan broj javljača požara u vrijednosti od oko blizu 7.000 KM, jer u nekim školama taj broj pokriva 30, a u nekim 90 posto potreba.

Ministar jeste na sastanku Aktiva izjavio da će svaka škola dobiti ova sredstva, a da će gledati da se neka količina novca opet doznači školama za nadogradnju sistema do punog zadovoljenja potreba, kaže Kustura.

Sudski vještak za protupožarnu zaštitu Ibrak Fehret pojašnjava da ovo nije dovoljno, ali da je bolje išta nego ništa.

Ukoliko požar izbije u dijelu škole koji je pokriven protupožarnom dojavom – vatrogasci će automatski biti obaviješteni o tome i reagirati, ali ako izbije u dijelu škole koji nije pokriven vatrodojavom – za požar niko izvan škole neće ili ne može znati, ističe Ibrak.

Pojašnjenja radi, u Pravilniku o obimu i postupku provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova u definiciji sistema za dojavu požara koja uključuje i ručne javljače stoji da je sistem za automatsko otkrivanje i dojavu požara skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih (automatski i ručni javljači požara, centrala za dojavu požara, uređaji za signalizaciju požara, uređaji za napajanje i drugi), koji se koriste za otkrivanje i dojavu požara u odabranom prostoru. U Protupožarnoj inspekciji Kantona Sarajevo kažu da škola može dobiti kaznu ako ima sistem sa ručnim javljačem požara.

Veći broj direktora škola koje su dobile ovaj sistem vatrodojave, a među njima i direktori OŠ Osman Nakaš i OŠ Nafija Sarajlić, te još neki, nisu željeli razgovarati o ovom, odbijajući razgovor riječima da je sistem uveden i da o tome nemaju ili ne žele reći ništa više.

 

Malo o plaćanju

Direktori s kojima smo razgovarali kažu da su nekoliko mjeseci nakon sastanka Aktiva direktora, 20. marta 2016. godine, dobili dopis iz Ministarstva, u kojem je od njih zatraženo da dostave izvještaj o radovima na instaliranju sistema vatrodojave.

Kustura naglašava da ne zna ko je platio njihov sistem za vatrodojavu. Mi smo potpisali predračun i predstavnik Supernove ga je odnio. Ko je platio - ja ne znam, kaže Kustura. No, u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi dobili su novac, ali ne i protupožarni uređaj. Mi smo dobili ugovor, potpisali ga i kasnije dobili novac na račun, uz napomenu da ga prebacimo na Supernovu. To smo i uradili kako je naloženo, ali protuprovalni uređaj nikada nije stigao, i tužili smo to preduzeće, te dobili spor, navodi ovaj direktor, koji se ne želi javno predstaviti.

Na internet-stranici Ministarstva u planu javnih nabavki za 2015. i 2016. godinu ove nabavke nema. Nema je ni u budžetu Ministarstva za 2015 i 2016. godinu, a na stranici javnih nabavki u BiH nema ni Supernove kao ponuđača, ni Ministarstva kao kupca. No, Zakon o javnim nabavkama predviđa da je za robu i usluge za iznos do 7.000 KM dozvoljen direktni sporazum. Ali, Ured za reviziju institucija FBiH, koji revidira i kantonalne organe vlasti uočava da, između ostalog, obrazovne ustanove svoje potrebe često pokrivaju tako što javne nabavke razbiju na više lotova kako bi omogućile direktne sporazume (OŠ Safvet-beg Bašagić investiciono održavanje zgrade u iznosu od 25.387 KM realizirala je primjenom pet direktnih sporazuma, OŠ Hilmi ef. Šarić u iznosu od 16.000 KM primjenom tri direktna sporazuma...). Ured upozorava da Zakon o javnim nabavkama obavezuje da ukupna vrijednost nabavke određuje vrstu postupka koji se treba primjenjivati.

Najnovije

Asistenti u nastavi u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse

Anisa Mahmutović

Prijedlog pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Ne sam, SAFER-e

Savka Skarić

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja

Uz dokument U susret SAFER učenju

Postnormalna nauka i halal Harari

Samir Lemeš

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima

Lamija Tanović