Obrazovna politika

Bijela sedmica u kantonu Sarajevo

Trampi malu privredu i poljoprivredu za skije

Školegijum redakcija

02.03.2018

Vlada Kantona Sarajevo je u petak, 29. decembra, donijela odluku o preraspodjeli novca, Ministarstvo finansija dodijelilo je novac školama, dobavljač dostavio ponude, škole izabrale dobavljača i potpisale ugovore... Sreća pa dan nije bio duži.

Almir Kljuno

Skije za bijelu sedmicu ili školu skijanja za učenike šestih razreda osnovnih škola s područja kantona Sarajevo, koje su koštale ukupno blizu 450.000 KM, plaćene su novcem predviđenim za razvoj poljoprivrede i podršku malim i srednjim preduzećima. Osim toga, nabavka skija ugovorena je prije nego je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku o preraspodjeli novca.

Podsjećanja radi, Školegijum je ranije pisao o nabavci skija i o tome da su direktori škola 28. decembra 2017. godine dobili pisma u kojima im je naloženo da 29. decembra potpišu ugovore sa Intersportom za nabavku po 30 pari skija za 6.988,45 KM, što je manje od 7.000 KM, zbog čega je bilo moguće javnu nabavku realizirati kao direktni sporazum, bez raspisivanja tendera. Na ovaj način nabavka je realizirana tako da izgleda da je svaka škola samostalno kupovala skije.

Prema dokumentaciji koju je Školegijum dobio na zahtjev po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama, Vlada Kantona Sarajevo je 29. decembra donijela zaključak kojim odobrava da 400.000 KM iz budžeta Ministarstva privrede, predviđenih za razvoj poljoprivrede i podsticaj za razvoj male privrede (po 200.000 KM), i 55.000 KM iz budžeta Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, predviđenih za ugovorene i druge posebne usluge, bude preusmjereno Ministarstvu obrazovanja – za nabavku opreme. Istog dana je i Ministarstvo finansija donijelo odluku o preraspodjeli sredstava Ministarstva obrazovanja na 65 osnovnih škola, po 7.000 KM.

 

Slika 1

 

Istovremeno je iz dokumentacije koju je Školegijum dobio iz nekoliko osnovnih škola, a na zahtjev po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama, upućen u sve osnovne škole na području kantona Sarajevo, vidljivo da su i škole najveći dio posla uradile 29. decembra.

Naime, školama je poslan zahtjev da dostave plan javnih nabavki u kojem se vidi nabavka skija, dokumentaciju koja pokazuje pokretanje i tok postupka navedene javne nabavke i ugovor o realizaciji javne nabavke. Najveći broj direktora škola nije odgovorio, direktori škola Hamdija Kreševljaković i Saburina napisali su da za sve informacije treba kontaktirati Ministarstvo, a škole Safvet-beg Bašagić, Amer Ćenanović, Aleksa Šantić i Podlugovi dostavile su većinu traženih informacija.

Iz odgovora Osnovne škole Safvet-beg Bašagić, poslanih 14. februara, vidljivo je da su zahtjev za ponudu, ponuda Intersporta, odluka o pokretanju javne nabavke i ugovor za javnu nabavku napravljeni 29. decembra 2017. godine, da je 16. januara zatraženo od trezora da plati, da su 29. januara obavijestili Agenciju za javne nabavke o ovoj javnoj nabavci, a da je realizacija u toku.

Iz ugovora koji je dostavila Osma osnovna škola Amer Ćenanović vidljivo je da je ponuda za skije dostavljena 25. decembra. U njihovom ugovoru stoji da će roba biti isporučena jednokratno, u roku od 10 dana nakon potpisivanja ugovora. Direktor ove osnovne škole Vahid Ćustović ugovor je potpisao 28. decembra, dan prije nego je Vlada KS-a odobrila preraspodjelu novca. Školski odbor u ovoj školi je nabavku putem direktnog sporazuma odobrio 26 decembra, a predsjednica Školskog odbora Dženana Ćenanović je 26. decembra potpisala odluku kojom direktoru škole daje saglasnost na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i odluku o provođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma. Ona je 1. decembra potpisala i odluku o izmjenama plana nabavki za 2017. godinu, kada je u plan uvrštena nabavka skija.

 

Slika 2

 

Paralelno s ovim informacijama, 16. februara je i Ministarstvo obrazovanja odgovorilo na zahtjev za dostavu elaborata ili projekta, odnosno obrazloženja potrebe uvođenja škole skijanja za učenike osnovnih škola i centara u kantonu Sarajevo; odluku o dodjeli sredstava potrebnih za predmete nabavke s izvorom finansiranja, ukupnim iznosom dodijeljenih sredstava školama i centrima u kantonu Sarajevo; spisak škola koje su obuhvaćene predmetnim nabavkama i izvještaj o ispitivanju tržišta, traženim ponudama i pregovorima s potencijalnim ponuđačima obavljenim prije sastavljanja instrukcije školama za realizaciju predmetnih nabavki putem direktnog sporazuma. Uz odluke Vlade o preraspodjeli novca, Ministarstva finansija o dodjeli novca školama i spisak škola koje su dobile novac, iz Ministarstva obrazovanja pišu da im nije jasna formulacija pitanja koje se odnosi na elaborat.

Informišemo vas da je potreba uvođenja škole skijanja iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj definisana Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju kao specifični oblik nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj – piše u dopisu koji je potpisao ministar Elvir Kazazović.

Do zaključenja ovog teksta većina škola nije dobila ugovorene skije, a ono što su dobili, po osam ili devet pari, nije isporučeno u školske zgrade, nego na skijališta.

Jedina mogućnost da nabavimo ovoliko skija je bila fabrika Tehnoprom koja je brend Intersporta, ugovore su potpisali direktori, ne ja. Ali postoji pogrešno razumijevanje direktora, pa pojedinci, koji zbog svojih frustracija misle da ih Ministarstvo ili ministar osporavaju, prebacuju lopticu na nas i kažu da mi nismo nešto uradili kako treba. Sve je urađeno kako treba i ne prvi put. Oni su potpisali ugovore za 30 pari jer su dobili rabat od, mislim, 15 posto i dobili su jedinu mogućnost da neko u prvoj turi isporuči skije koje nama trebaju na skijalištu. Naručeno je oko 600 pari skija i prvi kontingent je došao, škole su zadužile po 8 ili 9 pari, a druga tura dolazi u martu, ali je ovo dovoljno da mi realizujemo školu skijanja za kapacitete koje smo predvidjeli – pojašnjava Kazazović i naglašava da škole plaćaju skije, ali da direktori jedno pričaju na aktivu direktora, a van aktiva prave sasvim drugu atmosferu.

 

Prema Zakonu o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo (član 17 - Preraspodjela sredstava) Ministarstvo finansija jednom kvartalno može na prijedlog budžetskog korisnika donijeti odluku o preraspodjeli rashoda i izdataka u okviru budžeta odobrenog za budžetskog korisnika, a najviše do 10 posto ukupno odobrenih rashoda i izdataka za tog budžetskog korisnika. Obim i vrstu rashoda i izdataka za preraspodjelu sredstava utvrdit će ministar finansija. U okviru odobrenog budžeta, preraspodjela sredstava iznimno je dozvoljena između budžetskih korisnika, o čemu odlučuje Vlada na prijedlog Ministarstva finansija.

Najnovije

Asistenti u nastavi u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse

Anisa Mahmutović

Prijedlog pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Ne sam, SAFER-e

Savka Skarić

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja

Uz dokument U susret SAFER učenju

Postnormalna nauka i halal Harari

Samir Lemeš

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima

Lamija Tanović