Obrazovna politika

Obrazovanje i inovacije - Platforma Osnovna.ba

Zagrebi i uči

Rubina Čengić

09.05.2018

Osnovna.ba je privatna komercijalna inicijativa koja je dobila podršku MONKS i BH Telecoma, ali i zastupnika Naše stranke Predraga Kojovića

Fotografije: Rubina Čengić

U Budžetu Kantona Sarajevo predviđeno je 20.000 KM za finansiranje internet-platforme Osnovna.ba, koja nudi edukacijske sadržaje iz svih nastavnih predmeta od petog do devetog razreda, ali i 500.000 KM za nabavku tog ili sličnog programa. Platforma www.osnovna.ba inače je privatna komercijalna inicijativa koja je dobila podršku Ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade i BH Telecoma (tako barem piše na njihovoj internet-stranici). Njenim sadržajima moguće je pristupiti putem šifre upisane ispod folije na karticama-grebalicama koje su u prodaji na trafikama za pet ili deset KM.

Projekt je 2016. i 2017. godine predstavljen u većini škola u Kantonu Sarajevo, a nastavnicima i nastavnicama podijeljene su grebalice da pogledaju ponuđene sadržaje.

U ime osnivača platforme, kompanije Tree D One d.o.o., direktor Nermin Hadžić kaže da su obišli oko 70 posto škola u Kantonu Sarajevo i više od 60 škola u FBiH, da su napravili prezentacije i nastavnom osoblju objasnili sve parametre platforme i način izrade sadržaja.

Na našoj Facebook-stranici imate poruke i preporuke nastavnika. Zvanično od nastavnika nismo tražili ocjenu jer ne postoji način da nastavnik jedne škole oficijelno izda dokument ili mišljenje o usaglašenosti naših sadržaja s nastavom. Kontaktirali smo pedagoške zavode sa zahtjevom za ocjenu sadržaja, ali se, nažalost, samo Pedagoški zavod HNK odazvao na ovaj poziv i izdao mišljenje. Važno je da većina nastavnika koji su angažovani na kreiranju sadržaja ima iskustvo u realnom sektoru, odnosno u školama, pojašnjava Hadžić. Kaže da su u procesu kreiranja sadržaja imali timove profesora i profesorica za svaki predmet pojedinačno i da je svaki član tima analizirao sve dostupne i odobrene knjige koje škole koriste u svim kantonima FBiH i u RS-u.

Nakon toga pristupa se izradi lekcije koja obuhvata informacije i objašnjenja iz svake knjige. Strana literatura konsultovana je po potrebi, ako objašnjenja nisu bila zadovoljavajuća. Rezultat ovog procesa jeste lekcija koja sadržajno prati knjigu, ali je proširena informacijama koje su naši profesori smatrali nedostajućim ili neadekvatno objašnjenim. Zatim su urađena pitanja koja moraju pratiti sadržaj lekcije, kako se ne bi desilo da sistem postavlja pitanje koje nije objašnjeno u lekciji. Svako pitanje, pored standardnog formata pitanje-odgovor, sadrži mini instrukcije ili hintove s ilustracijama i video objašnjenjima gdje je to potrebno. Kreiranje jedne lekcije s pitanjima i objašnjenjima trajalo je otprilike tri dana. Sav sadržaj na platformi prati plan i program FBiH, kaže Hadžić.

On naglašava da je jedan od problema s kojima su se suočili prilikom izrade sadržaja bio neusaglašenost planova i programa, mnoštvo knjiga i slično.

Svako pitanje i lekcija u pozadini sistema nose informacije kojim knjigama i nastavnim planovima oni odgovaraju. Platforma je napravljena tako da se prilagođava korisniku. Dakle, ako se korisnik prijavi iz nekog drugog kantona, a njegova škola sarađuje s nama, i dostavi nam plan i program koji koriste (imaju pravo da sa oko 20 posto sadržaja odstupe od zadatog), mi možemo na platformi konfigurisati sadržaj da prati taj plan i program, navodi Hadžić.

Ističe da ne može govoriti o cijeni izrade ove platforme jer je to poslovna tajna, ali da se na platformi nalaze 1.242 lekcije iz matematike, bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, fizike, hemije, biologije, engleskog jezika i 36.819 pitanja s detaljnim objašnjenjima, video i audio sadržajima.

Ako uzmete u obzir da jedan profesor napravi lekciju s 30-tak pitanja za dva radna dana, možete pretpostaviti koliki su resursi potrebni.

Softverski, platforma je napravljena da prati najnovije tehnologije i može se koristiti na bilo kojem uređaju koji ima internet-konekciju, i u svakom trenutku može podnijeti 50.000 korisnika, kaže Hadžić.

 

Slika 1

 

I u Ministarstvu za nauku, obrazovanje i mlade misle da je ova platforma dobar alat.

Zastupnici, konkretno Predrag Kojović iz Naše stranke, prošle godine tražili su da se podrži ta platforma jer im je prezentiran projekt. Htjeli su da ih uvrstimo u budžet (oni su imali amandman) i mi smo odvojili novac kako bismo omogućili učenicima i učenicama da koriste taj portal. Isto su tražili i ove godine, kao i da Vlada Kantona Sarajevo otkupi ili uđe u javno-privatno partnerstvo s tom firmom. Premijer Elmedin Konaković dao im je punu podršku, i mi smo zainteresovani za tu kupovinu. Međutim, smatram kako je preosjetljivo da Ministarstvo to ponese, pa tražimo da Vlada Kantona Sarajevo stane iza tog poduhvata, pojašnjava ministar Elvir Kazazović i naglašava da tek treba odlučiti hoće li odnos s platformom biti javno-privatno partnerstvo ili čista kupovina, jer je to platforma koja bi omogućila svim đacima što ne dolaze na nastavu, zbog zdravlja ili elementarnih nepogoda, da nastavu pohađaju od kuće.

Oni su nudili platformu za područje cijele BiH. Nudili su nešto i besplatno, što bi omogućilo da se platforma jeftinije nabavi za područje cijele FBiH. Međutim, niko nije spreman da ulazi u tu priču, i jedino je Kanton Sarajevo ostavio mogućnost da se desi partnerstvo ili kupovina. Dao sam zadatak da se malo provjeri koliko sati treba da se to napravi, kolika je cijena izrade interaktivnog portala... Ja bez Vlade neću, a ako Konaković ode iz Vlade – neću imati hrabrosti da se nosim s tim, rekao je ministar u februaru i pojasnio da je novac za kupovinu – pola miliona KM – spreman. Inače, ta stavka nalazi se na 48. stranici Budžeta Kantona Sarajevo.

Raspisali bismo javni poziv za takvu platformu – možda bi se prijavilo 20 firmi, jedan od konkurenata možda bi bila i osnovna.ba – ali mi smo vidjeli da postoji takvo rješenje i znamo šta tražimo, pojašnjava Kazazović i kaže da još niko nije temeljito pregledao sadržaje koje osnovna.ba nudi.

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Predrag Kojović kaže da se on još prije nekoliko godina detaljno upoznao s ovim programom.

Smatrali smo da je izuzetno dobar i koristan u sistemu obrazovanja kao što je naš jer omogućava svoj djeci u BiH pristup zajedničkom obrazovanju. Program omogućava ne samo pripremu nastavnika, djece, pa i roditelja, nego pruža i mogućnost testiranja znanja i uporedbu s drugim učenicima, s drugim razredima i školama. Nije zanemarivo ni to što bi omogućavanje širokog pristupa djece ovom programu dalo priliku svoj djeci u BiH, bez obzira na njihovu etničku pripadnost ili nepripadnost, da predmet uče na svom maternjem jeziku. Mislimo također da je program vrlo koristan za djecu naših ljudi koji žive u inostranstvu, za djecu koja su druga ili treća generacija Bosanaca i Hercegovaca i koja žele da nauče ili sačuvaju svoj jezik i saznaju više o zemlji i kulturi iz koje potječu, pojašnjava Kojović. Kaže da je, kada je prvi put prisustvovao prezentaciji sadržaja, osjetio ljubomoru što u vrijeme njegovog školovanja nije postojalo nešto slično što bi, posebno u predmetima koje je većina smatrala nerazumljivim i teškim, učinilo da shvati i zavoli matematiku, biologiju ili fiziku.

Naš utisak o kvalitetu ovog programa potvrdile su i recenzije stručnjaka, pa i samo Ministarstvo obrazovanja, kaže Kojović. 

U BH Telecomu Remzija Spahić pojašnjava da se saradnja ovog javnog preduzeća s vlasnikom projekta ili platforme Osnovna.ba odvija na bazi komercijalnog ugovora o pružanju reklamno-promotivnih usluga za BH Telecom.

Tom ugovoru prethodila su dva poslovna sastanka, na kojima su nadležnima u BH Telecomu prezentirane beneficije platforme osnovna.ba, nakon kojih je uslijedila i konkretna ponuda BH Telecomu, te naša pozitivna procjena da putem ove platforme možemo iznijeti naše informativne i promotivne poruke ciljnoj skupini. S obzirom na to da se radi o komercijalnom ugovoru, ne možemo saopštiti više informacija bez pismene saglasnosti druge ugovorene strane, sukladno članu 7. Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH, kaže Remzija Spahić.

Na pitanje kako biraju projekte koje će podržati, odgovara da imaju Kriterije za nabavku reklamno-promotivnih usluga za BH Telecom, ali da traže i mišljenja stručnih saradnika koji se u BH Telecomu bave tim poslom.

Uobičajeni način jeste da BH Telecomu pravne osobe zainteresirane za pružanje reklamno-promotivnih usluga dostave ponude ili inicijative ili prijedloge za saradnju, koje se na osnovu pomenutih Kriterija ocjenjuju.

Prije svega ocjenjuje se promotivni potencijal svakog projekta ponaosob, zatim da li projekt odgovara planu promocije tržišnih komunikacija BH Telecoma za planski period, da li su prihvatljive i ekonomski opravdane ponuđene cijene usluga i ostale okolnosti, pa se na osnovu toga donosi odluka o uspostavljanju saradnje i sklapanju komercijalnog ugovora za svaki konkretan projekt, ističe Remzija Spahić.

U međuvremenu, osnovna.ba nudi i nove sadržaje – instrukcije za eksternu maturu. Pristup je 50 KM mjesečno po predmetu, pa ko voli nek izvoli, a Školegijum će narednih dana objaviti analize edukativnih sadržaja s ove platforme.

Najnovije

Školovanje romske djece u Brčkom

Jako loša saradnja između institucija

Adnan Pečković

Osnovana zamjena za SPUS

U timu vlada dobra atmosfera

Irhad Suljić, Lejla Džinić

Alma Strika, studentica Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i bivša članica Izvršnog odbora SPUS-a

SPUS više nema pravo donositi odluke, ali ih donosi

Irhad Suljić, Lejla Džinić

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu

SPUS praktično ne postoji – oteo ga predsjednik, koji to više nije

Irhad Suljić, Lejla Džinić

Škola u prirodi za četvrte razrede u Šabićima

1.500.000 KM bez plana i strategije

Merima Ražanica