Obrazovna politika

Stambeno zbrinjavanje Roma u Zenici

Cijena gradnje sa ugradnjom

Školegijum redakcija

12.05.2018

O uslovima u kojim žive đaci iz zeničke novogradnje – o klizištu i vlazi u naselju Brist pisali smo u 23. štampanom izdanju Školegijuma. U ovom tekstu analiziramo finansijsku stranu priče, dio koji je u prvom tekstu ostao nejasan.

U zeničkom naselju Brist, uz glavnu cestu koja vodi prema Željezari, izgrađeno je ukupno šest zgrada za romsku populaciju. Naselje su ranije činile uglavnom vrlo skromne stare kućice u ograđenim dvorištima. U dijelu koji naseljeni Romi zovu geto (kako kažu, još im samo žica fali), podignuto je, u dvije faze, od 2009. do 2015. godine, šest zgrada, sa ukupno 44 stana.

Siporeksična gradnja

Najveći problem sa kojim se stanari ove novogradnje suočavaju je pomjeranje tla, odnosno njegova stalna podrhtavanja. Rezultat je vidljiv golim okom na mjestima gdje se stepeništa spajaju sa betonskim pločama i zemljištem, podovima stanova odvojenim od lajsni, ali i na fasadi – na zgradama iz 2011. godine već izviruje oko deset centimetara temelja. Zidovi zgrada pucaju. Struja je sprovedena tako da sijalice stalno pregaraju, veš mašina u jednoj od zgrada ne može da opere veš na 90 stepeni... Ulazna vrata su nerijetko pokvarena – škripe i ne uklapaju se u svoje držače. Mještani kažu da su vrata pokvarena dobili. Izolacija oko prozora je loša. Zidovi zgrada su nerijetko od siporeksa, tako da u stanovima nema privatnosti. Borba sa vlagom je konstantna.

Cijena? Sitnica.

Nakon obilaska zgrada i stanova, postavili smo pitanje: ko je odgovoran za ovakvo stanje? I šta je razlog ovako loše gradnje? Štednja zbog nedostatka finansija, ili je loša gradnja povezana sa dobrom ugradnjom? Sa tim pitanjem obratili smo se Gradu Zenica pozivajući se na odredbe člana 4. i člana 14. stav 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 32/01, 48/11).

Oba zahtjeva za pristup informacijama ostala su bez odgovora.

Na službenoj stranici Grada Zenica objavljeno je da su u okviru projekta Stambeno zbrinjavanje Roma 2009. u Zenici izgrađene četiri stambene zgrade za 28 stanova. Sredstva od 1,9 miliona KM za gradnju i uređenje kompletne infrastrukture osigurali su Ministarstvo za ljudska prava BiH, Općina Zenica i švedaska agencija za međunarodnu saradnju SIDA – stoji u obavještenju. Na osnovu te informacije moguće je izračunati cijenu kvadrata stana u izgradnji u romskom naselju Brist (četiri zgrade iz prve faze) – 1391,60 KM (radi usporedbe, prodajna na istom lokalitetu trenutno je 1400 KM).

Mucanje investitora

Školegijum je pokušao provjeriti ovu računicu, i dobiti konkretne informacije o utrošenim sredstvima. Sa tim zahtjevom obratili smo se i investitorima.

Delegacija EU u BiH dala je štur i neprecizan odgovor, u kojem je za ovu temu vrijedan samo podatak, koji nam je dala Ajša Adrović-Bešlagić, da je Zenica [je] bila uključena samo u Roma Action I. Iznos je oko 280,000 EUR. (II faza gradnje, projekt Akcija Roma I čiji su investitori i implementatori Evropska unija, lokalne vlasti, Hilfswerk Austrija Internacional, ASB i Udruženje Kali Sara.)

Predstavnici udruženja Kali Sara RIC, partneri projekta Roma Action I, nisu imali podatke o finansiranju 16 stambenih jedinica u Zenici.

Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH kažu da oni nisu učestvovali u izgradnji stanova u projektu Akcija Roma. Prema njihovim evidencijama, u Zenici je izgrađeno 16 stanova u okviru projekta Stambeno zbrinjavanje Roma 2009., iako je prema izvještajima koje smo prethodno pobrojali, medijskim izvještajima i riječima mještana izrađeno 28, a ne 16.

Ko je na potezu?

Zašto svi uključeni u projekat daju nekonkretne odgovore na konkretna pitanja, ili ih sasvim izbjegavaju? Šta je prava istina o razlozima da kvadrat stanova izgrađenih na klizištu, sa zidovima od siporeksa, pokvarenim vratima, lošim instalacijama i izolacijama, vlagom košta 1391,60 KM? To što su ti stanovi građeni za Rome, pa je to normalno, jer je i to puno bolje nego ono na šta su navikli? Uvjerenje investitora i izvođača da niko oko toga neće praviti problem? Ugradnja odgovornih u cijenu, kao nešto što se podrazumijeva?

Nemoguće je da se ne zna i da se ne može utvrditi ko je vršio inspekciju iz kantonalnog ministarstva, odnosno opštine, i ko je utvrdio da investitor ispunjava uvjete za izdavanje građevinske dozvole. Ko su članovi komisije koja je potvrdila da se izgrađeni objekti mogu koristiti? Ko je i po kojoj cijeni izradio projekat, ko je potpisao nadzor?

Hoće li romska udruženja, ali i investitori (ukoliko i sami nisu umiješani u ugradnju) tražiti od gradonačelnika da objelodani potpun i tačan izvještaj o gradnji 44 stana za romsku populaciju u naselju Brist? Hoće li to prije njih učiniti predstavnice i predstavnici u gradskoj skupštini? Ili možda tužilaštvo?

Najnovije

APOSO BiH i Školegijum uoči testiranja

TIMSS 2019 počinje u maju u Bosni i Hercegovini

Školegijum redakcija

Investicije u visokom obrazovanju

Bazen i nadgradnja

Irhad Suljić

Sarajevski univerzitet u tranziciji

Plate ne kasne, Sindikat je dogovorio isplatu do 20. februara

Rubina Čengić

Zineta Bogunić, ministrica obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo

Prvo Pedagoški zavod, pa onda ostalo

Nenad Veličković, Rubina Čengić

Diplome, diplome, diplome!!!

Win-win situacija za sve igrače

Enes Kurtović