Čestitke

Dragi đaci devetaci,

Šta dočarava poema?

Marko Ban

14.11.2012

Čestitamo! Za samo 8 KM postali ste ponosni vlasnici jedne i jedine čitanke u kojoj ćete saznati da poema Hana dočarava "rasprskavanje" ljubavi! To vam kazuju one iste dvije tete koje su vas prije nekoliko godina učile da Pozornicu čine glumci koji se kreću i drugi predmeti neophodni za predstavu.

Pogledajte pažljivo sliku i prepoznajte isti tekst u tri sljedeća primjera:

a) Poema u neobičnim imaginacijama dočarava "rasprskavanje" ljubavi spajajući međusobno vrlo udaljena značenjska polja i tako obogaćujući prostore asocijacije.

b) Poema u neobičnim asocijacajama dočarava "rasprskavanje" ljubavi obogaćujući međusobno vrlo udaljena značenjska polja i tako spajajući prostore imaginacije.

c) Poema u neobičnim asocijacajama dočarava "rasprskavanje" ljubavi spajajući međusobno vrlo udaljena značenjska polja i tako obogaćujući prostore imaginacije.

Ali to nije sve!

Šta dočarava poema "Na pravi sam ti put, majko, izašo"?

a) raspuhivanje ljubavi

b) ušpricavanje ljubavi

c) raskiseljavanje ljubavi

d) raspršivanje ljubavi

e) vrcanje ljubavi

Kako je kvaritet postao kvalitet?

Ilustracija: Čitanka za deveti razred, Vreme Zenica, i NAM Tuzla, 2012.

Najnovije

Dragi đaci devetaci,

Šta je ideja književnog djela?

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

U kojem stoljeću je živio Molijer?

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

Mujo i Fata u vokativu

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

Šta je avenija?

Marko Ban

Dragi đaci devetaci,

Šta je flegma?

Marko Ban