Obrazovna politika

Nacrt zakona o studentskom standardu u Kantonu Sarajevo

Organizacioni nered

Irhad Suljić

26.11.2018

Nakon javne rasprave Skupština treba dobiti izvještaj šta je od primjedbi, prijedloga i mišljenja odbijeno i zašto.

Fotografije: blusch/Pixabay.com

Pravo na ishranu u iznosu od jednog obroka dnevno u ustanovi za smještaj i ishranu studenata ili drugoj odgovarajućoj organizaciji imaju i studenti čije je mjesto prebivališta i mjesto studiranja u Kantonu Sarajevo, na osnovu prethodno podnešenog zahtjeva.

Na tom sam članu (9. Pravo na ishranu) Nacrta o studentskom standardu zastao. Vama nije ništa čudno? Pravo u iznosu... jedan obrok???

Zašto ne pravo na tri?

U istom članu, stav šest (ovaj je bio 4), stoji i ovo:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade donosi Pravilnik o ishrani studenata u drugim odgovarajućim organizacijama.

Pretpostavio sam da ga je i ranije donosilo i potražio na internetu. Naravno, nisam našao ništa, ali mi je iskočilo ovo:

Pravilnik o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje krivične sankcije, mjere pritvora ili drugih mjera, u čijem članu 39. piše: Pritvorenik ili osuđeno lice koje se ne hrani o svom trošku i kojem se hrana ne donosi od kuće, ima pravo na redovnu besplatnu ishranu u zavodu. Pritvorenicima i osuđenim licima se osiguravaju tri obroka dnevno koji kvalitetom i količinom zadovoljavaju prehrambene i higijenske standarde, a ujedno i primjereni dobi, zdravlju, vjerskim i kulturnim zahtjevima pritvorenika ili osuđenih lica. Punoljetnim pritvorenicima i osuđenim licima osigurava se hrana kalorične vrijednosti najmanje 12.500 J. dnevno, a maloljetnicima najmanje 14.500 J. dnevno. Hrana treba da sadrži potrebne količine bjelančevina, masti, vitamina i ugljičnih hidrata, a sastoji se od kruha, mesa, variva, povrća, voća, začina i drugih namirnica za ishranu.

Kontate? Ili vas to što ste student ili studentica oslobađa obaveze da bilo šta kontate? Ja čak i ne studiram. Nezaposlen sam. Frilensiram. Dobio sam zadatak da pročitam Nacrt zakona i saznam šta studenti o njemu misle. Nisam našao na internetu da išta misle o Nacrtu zakona o njihovom standardu. Pa sam krenuo da ih pitam šta o tome misle na fakultetima.

 

Ekonomija

U zgradu Ekonomskog fakulteta ulazim 76 dana nakon što je Skupština Kantona Sarajevo objavila da je Nacrt zakona o studentskom standardu dat na stodnevnu raspravu. Isprintanu verziju Nacrta nosim kroz fakultet i nasumično pitam studente i studentice da li su znali da postoji, da je trenutno na raspravi i da li misle da je do njih ta informacija trebala doći do sada?

Niko od ispitanika nije znao za postojanje Nacrta, da je trenutno na raspravi, ali su svi složni u mišljenju da su trebali dobiti tu informaciju do sada. U njihovoj PR službi dobijam informaciju da je matična studentska organizacija fakulteta Vijeće studenata Ekonomije, ali da nažalost nema niko s kim bih mogao popričati, pa sam ostavio kontakt-podatke u PR službi, gdje su mi rekli da će ih proslijediti nekom iz Vijeća.

 

Pravo

Na Pravnom fakultetu nailazim na iste odgovore studenata: niko ne zna za Nacrt, niti da je na raspravi, ali misle da trebaju znati. Njihova studentska organizacija USP – Udruženje studenata Pravnog fakulteta – na vratima nema navedeno radno vrijeme, niti bilo kakav kontakt, a na fakultetu mi niko nije znao reći gdje mogu naći nekoga iz organizacije i kad.

 

SPUS

Usput odlazim do prostorija Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, ali otprilike dva sata prije početka radnog vremena.

 

Političke

Na Fakultetu političkih nauka samo jedan student zna za Nacrt zakona o studentskom standardu, ali ne iz zvaničnih izvora, nego je samouk. Kaže da je planirana javna rasprava studenata i studentica na temu Nacrta. Brza pretraga na Facebook aplikaciji izbacuje mi event pod imenom Javna rasprava o studentskom zakonu i pravilnicima UNSA, u organizaciji Vijeća studenata Mašinskog fakulteta Mašinac, 27. 11. s početkom u 18:00 sati.

Ostali studenti FPN-a misle da su već davno trebali znati za Nacrt. SPONA, njihova matična studentska organizacija, kako piše na vratima prostorije, radi utorkom i četvrtkom, a pošto je srijeda, odlučio sam da im pošaljem e-mail s pitanjima koja sam planirao uputiti i ostalim studentskim organizacijama: Je li do njih došla informacija o Nacrtu zakona o studentskom standardu, da li znaju da je na raspravi i da li su planirali organizovati neku javnu raspravu u svojoj organizaciji, ili možda sudjelovati u nekoj drugoj javnoj raspravi?

 

Filozofski

Na Filozofskom fakultetu, kao i na FPN-u, samo jedan student zna za Nacrt, dok od ostalih ispitanih, kojih je bilo mnogo u trenutku kada sam došao na fakultet, niko ništa. Vrata prostorije njihove studentske organizacije STAFF, na kojima nije bilo informacije o radnom vremenu, bila su zaključana, ali sam uspio dobiti kontakt njihove članice, koju sam pitao je li do njih došla informacija o Nacrtu zakona o studentskom standardu, na šta mi je odgovorila da nije, ali da je dobila neki e-mail dan prije, koji još nije uspjela otvoriti da pročita.

 

Saobraćajni

Odatle dolazim do Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, gdje ponovo pričam sa studentima i studenticama. Od onih malo koje sam zatekao u zgradi niko nije znao za Nacrt. Saznajem da imaju matičnu studentsku organizaciju koja se zove Feniks, na čijim vratima ne piše ništa. Od prisutnih niko nema pojma ni gdje bi se mogli naći. Na Facebooku nalazim stranicu Feniksa i šaljem pitanja. Malo kasnije dobijam uputstvo kako da se privatnom porukom javim njihovom potpredsjedniku Hamzi Vehidu el-Dinu, što sam smatrao veoma neozbiljnim, ali sam svejedno uradio, iako nisam dobio odgovor ni dan kasnije.

 

Elektrotehnika

Na ulazu u Elektrotehnički fakultet pet studenata zaredom mi odgovara da zna za Nacrt, što me pozitivno iznenađuje. Odlazim direktno do prostorija STELEKS-a, njihove studentske organizacije i nailazim na prva vrata koja nisu zaključana. Unutra mi njihov član objašnjava da ideja o javnoj raspravi dolazi iz njihove organizacije, ali da su se dogovorili s Mašinskim da javna rasprava bude u njihovim prostorijama i organizaciji.

 

E-ekonomija

U međuvremenu mi se na e-mail javljaju iz Vijeća studenata Ekonomije, pitaju kakva pitanja imam za njih. U hodu do Prirodno-matematičkog fakulteta pitam je li do njih došla informacija o Nacrtu zakona o studentskom standardu, da li znaju da je na raspravi i da li su planirali organizovati neku javnu raspravu u svojoj organizaciji, ili možda sudjelovati u nekoj drugoj javnoj raspravi.

 

PMF

Na Prirodno-matematičkom fakultetu, na vratima Asocijacije studenata prirodno-matematičkog fakulteta piše: radno vrijeme ponedjeljak – petak od 12:00 h do 14:00 h. Srijeda je, 13:25 h, vrata zaključana. Niko mi od osoblja na fakultetu ne zna reći gdje se mogu naći članovi zaduženi za rad Asocijacije. Studenti koje sam u holu i ispred fakulteta pitao za Nacrt nisu imali pojma da postoji, ali isto tako čvrsto su uvjereni da su o njemu trebali biti obaviješteni.

 

Mašinski

Ispred Mašinskog fakulteta upoznajem jednog od organizatora javne rasprave. On ljubazno poziva predsjednika Vijeća studenata Mašinskog fakulteta, koji mi potvrđuje da je ideja o javnoj raspravi došla s Elektrotehničkog fakulteta, ali da su i oni organizatori, te da su jučer (u utorak, 20. 11) poslati e-mailovi svim matičnim studentskim organizacijama da obavijeste svoje studente i studentice o javnoj raspravi na Mašinskom fakultetu 27. 11. 2018. godine.

 

SPUS, drugi put

U povratku s Mašinskog fakulteta vraćam se na Pravni fakultet do prostorija SPUS-a, gdje se nadam da ću postaviti ista pitanja koja sam postavio i matičnim studentskim organizacijama. Iako piše da im je radno vrijeme od 12:00 h do 15:30 h, u 14:33 h vrata su zaključana.

Nazvao sam broj mobitela s vrata: javio se ženski glas i proslijedio mi broj predsjednika Merima Serdarevića.

Na pitanje je li SPUS upoznat s Nacrtom zakona o studentskom standardu odgovorio mi je da jeste, dok je na pitanje da li su planirali neku javnu raspravu u vezi s Nacrtom odgovorio da do sada nisu imali vremena, jer su imali posla oko smjena i postavljanja novog rukovodstva SPUS-a, te da imaju u planu u sljedećih sedam dana napraviti javnu raspravu u vezi s Nacrtom.

 

USP, još jednom

Kad sam već u zgradi Pravnog fakulteta još jednom provjeravam ima li nekoga u prostorijama USP-a. Nema. Pitanja im šaljem na Facebook. Predveče dobijam odgovor da su u dogovoru s kolegama s Mašinskog fakulteta o javnoj raspravi.

 

Odgovori

Sutradan (četvrtak 22. 11) dobijam odgovor na e-mail iz organizacije SPONA, s Fakulteta političkih nauka, da su i oni u organizaciji o javnoj raspravi na Mašinskom fakultetu, kao i da početkom decembra planiraju i sami organizovati javnu raspravu o Nacrtu zakona o studentskom standardu. Nedugo nakon toga od Vijeća studenata ekonomije dobijam e-mail s odgovorom da će sastanak predstavnika/prorektora svih asocijacija na UNSA povodom javne rasprave koja je u toku o Nacrtu zakona o studentskom standardu i predstavnika rektorata uskoro biti održan, kao i da je to stvar koja se tiče UNSA kao cjeline i da se neće održavati na svakom fakultetu pojedinačno.

 

Moj prilog raspravi

Nisam student, ali da jesam, otišao bih na javnu raspravu, i pitao:

Kako je moguće da nakon 76 dana od stavljanja Nacrta zakona o studentskom standardu na javnu raspravu studentice i studenti nisu upoznati s tom informacijom? Zašto SPUS kao krovna i vrhovna studentska organizacija nije uradio ništa povodom organizacije studenata u proteklih 76 dana? Zato što su mu prioritet dužina suknje i pantalona, a ne broj studentskih obroka?

Ali nije samo do SPUS-a. Ni predlagač se nije proslavio:

U članu 14. (Pravo na oporavak i odmor), stavu (1) piše da pravo na oporavak i odmor u studentskim rehabilitacionim centrima imaju studenti, na osnovu ljekarskog uvjerenja.

Koji su to rehabilitacioni centri, gdje se nalaze? Ako još uvijek nisu osnovani, koja je svrha stava u standardu koji ih propisuje?

U članu 16. (Pravo na kulturne, umjetničke, sportske i druge aktivnosti i informisanje), stavu (3), piše: Radi što boljeg informisanja o pravima iz ovog člana, visokoškolska ustanova/ organizaciona jedinica dužna je obezbijediti informacioni paket, odnosno studentski vodič, koji sadrži informacije o pravima iz ovog stava, a u skladu sa članom 88. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

A u članu 88, stav (4), piše: Za težu povredu obaveze studentu se može izreći i mjera isključenja sa visokoškolske ustanove/organizacione jedinice.

Član 21. (Sredstva za ostvarivanje prava u oblasti studentskog standarda), stav (1), kaže: Sredstva za ostvarivanje prava studentskog standarda ostvarivat će se u iznosu koji godišnje određuje Vlada Kantona Sarajevo, a u skladu sa mogućnostima i utvrđenim budžetom Kantona i od učešća od strane korisnika usluge, kao i mogućih donacija.

Osiguravanje sredstava za ostvarivanje studentskog standarda može podrazumijevati da Vlada Kantona Sarajevo određuje sredstva s učešćem korisnika, ali ne i od mogućih donacija. Razumijete: od Vlade vam je jedan obrok, a od donacija ostalo. Sad, kakva nam je Vlada, taj jedan obrok biće doručak.

U članu 22. (Sredstva za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu), stav (2) piše: Visinu troškova smještaja ishrane, kao i visinu u troškovima smještaja i ishrane studenata i studenta propisuje svojim aktom ustanova studentskog standarda, a prema posebnom pravilniku koji utvrđuje Ministarstvo.

Školegijum je već više puta pisao o nesposobnosti autora ovih nacrta da koncipiraju suvisao zakon, koji se neće cijelom težinom oslanjati na nepostojeće, nenapisane pravilnike.

Član 23. (Izvori finansiranja prava studenata i ustanova), stav (1), kaže: Ustanova stiče sredstva za obavljanje djelatnosti u skladu sa Zakonom i statutom, i to iz sljedećih izvora:

  1. iz budžeta Kantona;
  2. učešćem studenata u troškovima smještaja i ishrane;
  3. iz donacije i poklona;
  4. obavljanjem druge djelatnosti i pružanjem usluga u skladu sa ovim Zakonom;
  5. iz drugih izvora, u skladu sa Zakonom.

U slučaju da se ne ostvare sredstva iz tačaka c, d i e, da li to znači da će Kanton pokriti tu razliku u učešću, ili će se cijene smještaja i ishrane podizati? U slučaju da se desi znatno učešće po tačkama c, d i e, da li se u tom slučaju učešće Kantona snižava, ili se cijene usluga studentima snižavaju?

Član 28. (Opći interes studentskog standarda), stav (2): Sredstva za ostvarivanje općeg interesa u oblasti studentskog standarda utvrđuju se u budžetu Kantona Sarajevo; stav (3): Ministarstvo donosi odluku o izdvajanju sredstava za ostvarivanje općeg interesa. Proizvoljno donošenje odluke koliko će se i hoće li se uopšte izdvojiti sredstva za finansiranje općeg interesa studentskog standarda jako puno može uticati, kako u pozitivnom, tako i u negativnom smislu, na taj isti interes.

Iz Nacrta ne znamo osnovne stvari: šta studentski standard uopšte podrazumijeva? Da li je to besplatna i potpuna zdravstvena zaštita? Kvalitetan smještaj? Redovna dobra ishrana? Efikasan studentski servis? Mogućnost povoljnih putovanja? Olakšice u zadovoljavanju kulturnih i sportskih potreba? Pristup (normalno: besplatan!) brzom internetu i bazama znanja? Je li taj koji je sročio ovaj Nacrt imao, osim ideje da ubere neki politički poen, stvarnu predstavu o tome šta sve obuhvata studentski standard?

Da sam student, ja bih otišao na tu raspravu sutra i tražio da se Nacrt povuče. Za početak, da ide na usklađivanje sa standardom osuđenih kriminalaca.

Najnovije

Povodom ostavke ministrice obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo

Stranačke sofe i obrazovanje

Nenad Veličković, Rubina Čengić

Djeca u Kantonu Sarajevo čekaju poštivanje prava na predškolsko obrazovanje

Irhad Suljić

Pokreni i promijeni u Brčkom

Pomiriti obrazovanje i tržište rada

Adnan Pečković

Inkluzija u prvoj polovini 2019. godine

Retardirani plan i program za djecu sa intelektualnim poteškoćama u razvoju

Anes Osmić

Akademska sebičnost

Oksimoron koji zorno oslikava stanje nauke i visokog obrazovanja u BiH

Samir Lemeš