Nastavnička pitanja

Traže bolji status

Adnan Pečković

12.02.2019

Prosvjetari u Brčko distriktu osnovali novi sindikat

Fotografije: Adnan Pečković / Školegijum

Nezadovoljni odnosom postojećeg Sindikata, prosvjetari u Brčko distriktu formirali su Samostalni sindikat zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, koji treba da promoviše i zaštiti prava zaposlenika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Od Sindikata Brčko distrikta nismo imali ništa osim zimnice i drva na kredit. Nekada finansiraju i neke proslave, Dan škole ili slično. Novi Sindikat su optuživali da je jednonacionalni i stranački, ali to nije istina. Dobili smo podršku i prosvjetnih radnika svih nacionalnosti. Sindikat Brčko distrikta nikada ne staje na našu stranu. Kada smo tražili povećanje plata, tražili smo to preko šefa Odjela za obrazovanje, a Ilija Kalajdžić je tada rekao da nema potrebe za povećanjem. Jednostavno nam je prekipilo, priča učiteljica koja je pristupila novom Sindikatu i koja je željela ostati anonimna. Smatra da će ovaj Sindikat bolje štititi prava prosvjetnih radnika u Distriktu.

Prema evidenciji novog Sindikata, do okončanja ovog teksta pristupilo im je 213 osoba, ali se nadaju da će taj broj biti puno veći s obzirom na broj zaposlenih u školama i obdaništima.

Svi zaposlenici predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja upoznati su s činjenicom da je formiran Samostalni sindikat zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, sa programskim ciljevima, načinom rada, a konkretne pokazatelje o povećanju broja članova imat ćemo kada, nakon zimskog raspusta, počne registracija članova popunjavanjem pristupnica u članstvo. Nas posebno raduje što već sada u svakoj organizaciji – školi, obdaništu – imamo članove i što je svakim danom broj zainteresovanih sve veći, kaže Almir Denić, predsjednik novog Sindikata, profesor bosanskog jezika i književnosti u Ekonomskoj školi u Brčko distriktu. Naglašava da će ovo biti prvi put da neko istinski pita zaposlene u obrazovanju kako im je raditi, koji su to problemi, šta bi promijenili.

Na osnovu povratnih informacija izradit ćemo poseban dokument o stanju u obrazovanju u Brčko distriktu BiH iz ugla zaposlenih, jer jedino oni poznaju stvarne probleme i mogu ponuditi odgovarajuća rješenja. Dokument će biti predat institucijama vlasti i činit će osnovu naših budućih aktivnosti i zahtjeva, kaže Denić i naglašava da kada govori o zaposlenima u obrazovanju misli na sve zaposlene u Odjeljenju za obrazovanje u okviru Organizacionog plana Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, a ne samo na nastavnike i nastavnice.

Sekretar Sindikata Brčko distrikta Ilija Kalajdžić za TV HIT iz Brčkog izjavio je da osnivanje novog Sindikata nije dobro za prosvjetare i da im je dovoljno to što imaju pet članova u Sindikatu Brčko distrikta, te da su oni jednonacionalni sindikat čije osnivanje guraju stranke.

Mislim da pet članova Odbora u Sindikatu Brčko distrikta, koji su iz obrazovanja, sasvim dobro zastupaju interese prosvjetara. To dokazuje i činjenica da ljudi u obrazovanju u Brčko distriktu imaju najveće plate i odlične uslove rada, tako da ne znam za kakva prave se bore i koji interesi stoje iz toga. Mislim da je to dijelom problem – da im je previsoka članarina, kaže Kalajdžić. Naglašava da članarina u Sindikatu Brčko distrikta iznosi 1 posto od neto plate, od čega se 50 posto vraća sindikalnoj organizaciji.

 

Slika 1

 

Denić negira tvrdnje da je novoformirani Sindikat jednonacionalni.

Pazili smo na rodnu zastupljenost, na osnovno i srednje obrazovanje, ali i predškolski odgoj, na etničku pripadnost, kao i na angažman pojedinih, a i želju da budu u nekom od organa Sindikata, kaže Denić.

Kratak pogled na članove i članice vodećih tijela novog Sindikata pokazuje da je Almir Denić predsjednik, Biljana Vonsović i Siniša Subotić njegovi zamjenici, nadzorni odbor čine Snežana Lukić kao predsjednica i Ernad Tokalić i Samir Toskić kao članovi, dok su članovi upravnog odbora Maksim Gajić, Smaila Mešković, Midhat Đedović i Selmina Bošnjaković, a skupštinu vode Ibrahim Rizvanović kao predsjednik i Dejan Pavlović kao njegov zamjenik.

Što se tiče članarine, Denić kaže da će u novom Sindikatu biti 0,5 posto neto plate. Inače, prosječna plata prosvjetara u Brčkom je oko 1.400 KM.

Među prosvjetarima u Brčko distriktu moguće je čuti i priču da je, nakon integracije obrazovanja u zajedničke škole, u Distriktu trebao biti formiran samostalni sindikat obrazovanja, koji bi dobio i određena sredstva od OHR-a da bi otvorio kancelariju, zaposlio jednog člana i radio na povezivanju s evropskim sindikatima obrazovanja. Tada, kako kažu, Ilija Kalajdžić nije dozvolio bilo kakvo formiranje sindikata, mimo granskog u sastavu gradskog, jer su oni, po njegovom mišljenju, bili legitimni predstavnici svih zaposlenika.

Zaposleni u obrazovanju pokušali su, u formi inicijativa, peticije i prijedloga, izmijeniti postojeću pravnu regulativu u cilju poboljšanja statusa zaposlenih, ali je sve bilo uzalud. Dakle, nije bilo mogućnosti da se izvrši jači, organizovaniji pritisak na vlast i na taj način dođe do toga da se pregovara o zahtjevima, pojašnjava Denić i tvrdi da je sada interes za novi Sindikat veliki.

Određene osobe koje su članice postojećeg Sindikata šire dezinformacije da mi ne možemo formirati samostalni sindikat i da nećemo biti legalni, da ćemo biti obično udruženje građana, da se trebamo organizovati u okviru postojećeg Sindikata kako bismo bili legalniji i slično. Dosta vremena smo izgubili raspravljajući na sastancima i ubjeđujući druge da svako ima pravo, u skladu s pozitivnim pravnim propisima, udružiti se radi zaštite i promovisanja svojih prava i interesa, te da postojeći Sindikat ima pravni status udruženja građana, ali da se ponašaju kao da su glavni. Kasnije smo saznali da su to bili direktni napadi rukovodstva postojećeg Sindikata na članove inicijativne grupe i pokušaji destabilizacije i sprečavanja jedinstva zaposlenih u obrazovanju, a sve zarad vlastitih interesa, kaže Denić i naglašava da će jedan od ciljeva postojećeg Sindikata biti i borba protvi nezakonitog i prekobrojnog zapošljavanje u obrazovanju u Brčko distriktu.

Najnovije

Zapisi iz učionice

(Ne)spremnost nastavnika

Mirza Ahmetović

Profesionalni život jedne prosvjetarke

Sve što se ne vidi

Maksuda Muratović

Zapisi iz učionice

Ocjena iznad svega?

Mirza Ahmetović

Ulaganje u nauku u BiH

Zamislite da naša država odluči da počne ulagati u budućnost

Edina Međić

Kada pitate ljude kako su danas...

Prosvjetare bole ramena – nose težak teret odgovornosti

Amna Dervišagić