Obrazovna politika

Investicije u visokom obrazovanju

Bazen i nadgradnja

Irhad Suljić

18.02.2019

Bazen na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja trebao je biti završen početkom oktobra 2018. godine, a evo početka 2019. i još je nepoznato kada će biti završen, ko će ga koristiti, ko će upravljati njime...

Do sada je u rekonstrukciju bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, od 2004. godine, uloženo ukupno 4.636.000,00 KM. A on je još daleko od vode. Zašto?

Dekan ovog fakulteta, prof. dr. Haris Alić, nema precizan odgovor: Na fakultetu smo imali informaciju da će bazen biti završen do početka akademske 2018/2019. godine, tačnije do početka oktobra 2018. godine. Očito je da se to nije dogodilo, te smo tražili informacije zašto je to tako. Pojašnjeno nam je da specifičnost opreme i sofisticiranost bazenske tehnike koju je trebalo učiniti kompatabilnom s prvobitnim zastarjelim tehnološkim rješenjima, dugotrajne procedure nabavke opreme i specifična ugradnja uslovljavaju samu finalizaciju. Također je neophodno saniranje krovova objekata fakulteta koji su povezani s bazenom i dijelom prokišnjavaju i oštećuju objekat bazena.

U Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, koji je odgovoran za realizaciju, kao razlog kašnjenja navode da nisu bila obezbijeđena sva sredstva. Sredstva za završetak druge faze izgradnje obezbijeđena su tek krajem 2018. godine. Ugovor je potpisan u novembru. Prema njihovoj računici, do sada se u projekat rekonstrukcije bazena uložilo blizu 3.000.000,00 KM.

U toku je priprema za postavljane pločica u bazenskoj školjci i ugradnja kabina za presvlačenje. Radove usporavaju dotrajali ravni krovovi stare zgrade fakulteta i hodnika uz bazen, koji prokišnjavaju i ugrožavaju novi objekat. Brži od radova je Rektorat, koji u izvještaju o radu Univerziteta za 2016. navodi kako je najznačajnije postignuće Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u izvještajnom periodu u vezi sa ostvarenjem dugogodišnjeg strateškog zadatka glede ostvarenja finansijskih pretpostavki za rekonstrukciju bazena.

Iako rekonstrukcija traje 14 godina, a počela je osam godina nakon završetka rata, ne postoji elaborat o korištenju bazena. Na pitanja koliko sati dnevno će biti otvoren za studente i studentice drugih fakulteta, da li ima neki program korištenja na tom planu, hoće li biti dostupan građanima, dekan Alić nema precizan odgovor.

U toku su pripremne radnje za kreiranje prijedloga elaborata kojim će biti definiran način finansiranja njegovog održavanja, kadrovskog kapacitiranja i korištenja bazena. S obzirom na to da se radi o objektu od šireg društvenog značaja, a istovremeno i ekonomski neisplativom, neminovno je, u saradnji sa Vladom KS, nadležnim ministarstvima i Univerzitetom u Sarajevu, kreirati vrlo precizan dokument o načinu korištenja bazena i finansiranja njegovog korištenja. Bazen će biti na raspolaganju studentima svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mlađim školskim uzrastima, rekreativcima, takmičarima, klubovima, invalidnim licima, rekonvalescentima, građanima i svim zainteresovanima, kaže Alić.

Nije malo za 25 m dužine i 16,5 metara širine koji će, ako je vjerovati Zavodu, biti u funkciji do ljeta 2019. godine.

Dekan Alić vjeruje da će fakultet upravljati bazenom, ali nije siguran. Integracija Univerziteta komplikuje imovinsko-pravne odnose. Bazen, osim što nije završen, ne zna se ni čiji je. A ne zna se ni koliko će na kraju koštati.

Izvođač radova je Unigradnja, tehničku dokumentaciju i procedure odabira izvođača, kao i nadzor radova, vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Završnu fazu finansira Vlada Kantona Sarajevo. Zavod i Dekan kažu gotovo 3 miliona, a naša računica 4,6 miliona: Ministarstvo kulture i sporta u Vladi FBiH 200.000.00 KM, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo 1.100.000.00 KM i Općina Centar 200.000.00 KM (2004), Vlada Kantona Sarajevo 1.700.000.00 KM (2017) i 1.436.000.00 KM (2018).

Možda bi ovaj slučaj mogao inspirisati postavljače pitanja za PISA testiranje: ako bazen radi 16 sati dnevno, a Univerzitet pohađa 5.300 studenata i studentica, u koliko će kvadratnih metara sedmično plivati svaki student na obaveznom času plivanja?

Najnovije

Rano i predškolsko obrazovanje

Strategija bez pokrića

Marina Stojaković

Izazovi dualnog obrazovanja u Njemačkoj

Ne studira ti se više? Nema problema! Ili ima?

Marina Stojaković

Nakon objave rezultata PISA testa u BiH

Imaju funkcionalno znanje, ali i problem s čitanjem i pisanjem

Arifa Isaković

Povodom najave povećanja plaća za neke prosvjetare

Ipak biram smanjenje obima posla

Arifa Isaković

Akcioni plan 2020–2022. za motivisanje studenata i srednjoškolaca

Vijeće mladih Brčko distrikta traži stipendije

Adnan Pečković