Obrazovna politika

APOSO BiH i Školegijum uoči testiranja

TIMSS 2019 počinje u maju u Bosni i Hercegovini

Školegijum redakcija

20.02.2019

Testiranjem će biti obuhvaćeno 6.000 učenika i učenica četvrtog razreda

Foto: chaoss / Shutterstock.com

Oko 6.000 učenica i učenika četvrtog razreda iz Bosne i Hercegovine će učestvovati u međunarodnom TIMSS istraživanju (Trends in International Mathematics and Science Study), odnosno Istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka, koje počinje u maju 2019. godine. TIMSS se provodi u sklopu organizacije IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement ili Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća). OECD i IEA kreiraju istraživanja, provode ih u zemljama koje učestvuju i u njihovim testovima, ako se kontinuirano učestvuje. Inače su zastupljena sva područja obrazovanja, a ovaj put su to matematika i prirodne nauke. Inače ovo je drugi put da BiH učestvuje u ovom istraživanju, a ono bi trebalo služiti da odgovorne u obrazovanju upozna s rezultatima učenja matematike i prirodnih nauka.

 

Cilj IEA-e, organizacije osnovane 1959. godine radi provedbe usporednih istraživanja obrazovne politike i prakse u cijelom svijetu, jeste prikupiti visokokvalitetne informacije o učeničkim postignućima i obrazovnim okvirima tih postignuća. U posljednjih 50 godina više od 60 zemalja postalo je članicama IEA-e. Tajništvo udruženja nalazi se u Nizozemskoj, u Amsterdamu, a Centar za istraživanja i obradu podataka (DPC) u Njemačkoj, u Hamburgu. Istraživanjima IEA-e prikupljena su znanja o različitim temama i predmetima, a svako od njih pridonijelo je dubljem razumijevanju obrazovnih procesa unutar pojedinih zemalja i u širim međunarodnim okvirima.

 

Istraživanje provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH (APOSO BiH), a biće realizirano u 178 osnovnih škola, odnosno 336 odjeljenja. Prema riječima Žanete Džumhur, šefice Odjeljenja za standarde znanja i učeničkih postignuća u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, u sklopu Područne jedinice Sarajevo, pri APOSO BiH, podaci koje država dobije nakon ovakvih testiranja mogu pokrenuti važna pitanja o provođenju obrazovnih politika i praksi.

TIMSS omogućuje zemljama širom svijeta da mjere koliko su efikasne u podučavanju matematike i prirodnih nauka. Ovo istraživanje također prikuplja važne informacije o kontekstu učenika za učenje matematike i prirodnih nauka. Zemlje učesnice i učenici, kao i njihovi roditelji, nastavnici i direktori škola, ispunjavaju upitnike o nastavnoj praksi i resursima u školi, kao i aktivnostima ranog učenja kod kuće. Podaci iz upitnika mogu pokrenuti važna pitanja o provođenju obrazovnih politika i praksi, rekla je Žaneta Džumhur, napomenuvši da pripreme za glavno istraživanje traju još od augusta prošle godine.

Svi procesi su standardizovani i teku prema očekivanoj dinamici. Najveću poteškoću u ovom trenutku predstavlja proces usvajanja budžeta u skladu s rokovima koje trebamo ispoštovati za realizaciju glavnog testiranja, kaže Žaneta Džumhur.

Istraživanje se temelji na tri sadržajne domene za svako područje, te na tri kognitivne domene. Sadržajne domene odnose se na gradivo koje se ispituje, a to su u matematici za četvrti razred domene brojeva, geometrijskih oblika i mjerenja, te prikaza podataka, dok su to u prirodnim naukama domene znanosti o životu, domene fizičkih znanosti i znanosti o Zemlji. U provedbi ispitivanja učenici i učenice rješavaju ispitne knjižice, koje se sastoje od zadataka iz svake od tri sadržajne domene za svako područje, a svakim se zadatkom ispituje i jedna od tri kognitivne domene: činjenično znanje, primjena znanja i zaključivanje. Istraživanje TIMSS, osim ispitnih knjižica, primjenjuje i upitnike za učenike, roditelje, učitelje i direktore, kojima se prikupljaju podaci o sredstvima za učenje kod kuće, školskom okruženju, metodama poučavanja, kurikulumu, školskoj i razrednoj klimi pogodnoj za učenje i općim socioekonomskim pokazateljima.

 

Radi se mnogo na pozitivnoj promociji međunarodnih istraživanja u BiH, na jačanju spoznaje o njihovom značaju i koristima za poboljšanje kvaliteta obrazovanja. Vjerujemo da će ovog puta istraživanje imati uticaj na promjene koje će bh. obrazovanje podići na viši nivo, rekli su iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH.

 

Testiranje se provodi tako što se najprije obavi selekcija škola i odjeljenja, što se radi softverskim paketom koji je pripremljen za potrebe ovog istraživanja. Kasnije se biraju školski koordinatori koji su na usluzi Agenciji za sva pitanja oko istraživanja. Nakon toga se za škole sa dva i više odjeljenja u uzorku odabiru testatori. Koordinatori i testatori pohađaju obuku kako bi se testiranje obavilo po utvrđenim procedurama. U školu materijal stiže dan prije testiranja, također uz tačno utvrđene postupke. Testiranje se obavlja u skladu s uputstvima i standardima.

Materijal se nakon toga vraća u Agenciju, gdje se obavlja kontrola svih vraćenih instrumenata. U danima testiranja u Agenciji je osoba koja je u stalnom kontaktu sa školskim koordinatorima, posebno ako se pojave neke situacije koje mogu biti rizične. Iz iskustva probnog istraživanja od prošle godine, školske zajednice su dobro pripremljene i ne bi trebalo biti problema. Na terenu će biti osoba koja će obaviti vanjsku kontrolu u 15 škola slučajnim izborom, a i APOSO će, u saradnji sa TIMSS koordinatorima iz Ministarstava obrazovanja u BiH, pratiti testiranje u slučajno odabranim školama, kaže Alisa Ibraković, voditeljica Područne jedinice Sarajevo APOSO BiH, potvrdivši da procjene učeničkih postignuća i kontekstualnih uticaja na njih mogu pružiti rano upozorenje za potrebne reforme u obrazovanju, te da na temelju analiza svaka država može identifikovati slabe i jake strane unutar obrazovnog sistema.

 

Magazin Školegijum i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH će objavljivati primjere zadataka iz TIMSS testa. Biće to prilika da se učenici, kao i njihovi nastavnici i roditelji, bliže upoznaju s vrstom zadataka i dobiju uvid u značajke koje će biti u fokusu testa.

Najnovije

Izazovi dualnog obrazovanja u Njemačkoj

Ne studira ti se više? Nema problema! Ili ima?

Marina Stojaković

Nakon objave rezultata PISA testa u BiH

Imaju funkcionalno znanje, ali i problem s čitanjem i pisanjem

Arifa Isaković

Povodom najave povećanja plaća za neke prosvjetare

Ipak biram smanjenje obima posla

Arifa Isaković

Akcioni plan 2020–2022. za motivisanje studenata i srednjoškolaca

Vijeće mladih Brčko distrikta traži stipendije

Adnan Pečković

Aktivistkinja i nezavisna istraživačica Nidžara Ahmetašević o migrantima

Solidarnost je jača od sažaljenja

Školegijum redakcija