Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

Djevojčice ne biraju STEM predmete jer su bolje u čitanju

Merima Dervišić

14.08.2019

Iako im ide i matematika i čitanje, djevojčice se odlučuju za društvene nauke jer im je karijera u ovim poljima pristupačnija, navodi se u članku LA Times.

Foto: omnibus

Jedan od najaktuelnijih problema u današnjem obrazovanju jeste ohrabriti djevojčice da se zainteresiraju za STEM predmete, kako bismo u budućnosti imali više naučnica i inženjerki. Do sada su definirani mnogi razlozi zbog kojih djevojčice odustaju od ovih predmeta, ali najnovije objašnjenje je da razlog nije to što im lošije ide matematika, nego to što im bolje idu predmeti koji podrazumijevaju čitanje.

U studiji na kojoj su radili Thomas Breda sa pariske Škole ekonomije i Clotilde Napp iz francuskog Nacionalnog centra za naučno istraživanje, nakon analiziranja podataka 300.000 đaka srednje škole iz 64 zemlje širom svijeta, zaključeno je da je to što djevojčice čitaju bolje od dječaka razlog zbog kojeg su muškarci prisutniji u tehničkim profesijama. U brojkama izraženo: među đacima kojima bolje ide matematika nego čitanje je 68% dječaka, a 32% djevojčica.

Podaci koji su korišteni za ovu studiju preuzeti su iz PISA testiranja od 2012. godine. Među pitanjima na koje su đaci odgovarali našla su se i ona u vezi s njihovim željama i planovima za buduće obrazovanje, kao i njihovim mišljenjem o vlastitim matematičkim vještinama. Studija navodi i kako se, sve u svemu, dječacima više sviđa matematika – čak je 8% više dječaka izjavilo kako u budućnosti želi imati više časova matematike, a 6% više dječaka kazalo je kako želi raditi više na svojim matematičkim vještinama. Zanimljivo je da je u Turskoj i Maleziji više djevojčica nego dječaka izjavilo kako je zainteresirano da se bavi matematikom u budućnosti.

No, kada su istraživači uporedili matematičke i vještine čitanja, razlika u polovima postala je naglašenija. U slučaju dječaka, njih 59% bilo je bolje u matematici nego u čitanju, a kod djevojčica je taj broj bio 74% u korist čitanja. To objašnjava zašto se 78% više dječaka odlučuje za matematiku nego je to slučaj sa djevojčicama.

Catherine Riegle-Crum, sociologinja sa univerziteta u Texasu, smatra da rezultati ove studije jasno pokazuju kako je neosnovano mišljenje da djevojčice nemaju potrebne vještine za karijeru u tehničkim poljima.

Ne radi se o tome da im ne ide matematika, nego da imaju određene vještine i interese koji prevazilaze one koji se tiču matematike, naglasila je sociologinja Riegle-Crum.

Međutim, ona također smatra da se, iako im ide i matematika i čitanje, djevojčice odlučuju za društvene nauke jer im je karijera u ovim poljima pristupačnija.

Zašto bih izabrala posao gdje ću morati da se borim kako bih se uklopila i gdje ću biti izložena stereotipima i predrasudama, kada mogu raditi na mjestu na kojem ću se osjećati dobrodošlom, zaključuje Catherine Riegle-Crum.

Izvor: Gender gap in STEM fields could be due to girls’ reading skills, not math ability

 

Najnovije

Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Andrej Arkoš