Obrazovna politika

Ozlojeđenost u Javnoj ustanovi Djeca Sarajeva

Protuzakonito izabrani predstavnici

Marina Stojaković

29.06.2020

Zaposleni u JU Djeca Sarajeva umorni su od toga da se svake godine u njihovoj ustanovi dešava nešto što je protiv procedura, zakona i etike

Ilustracija: Dmitri Ma / Shutterstock.com

Juni je u Javnoj ustanovi Djeca Sarajeva obilježen posebnim nemirima – u Sindikatu ove javne ustanove stručne saradnice i saradnici snebivaju se i ozlojeđeni su zbog nezakonitog događaja: imenovana su dva člana Upravnog odbora koja trebaju predstavljati odgajateljice, a nisu ih izabrali odgajatelji, što znači da Pravilnik za izbor predstavnika nije ispoštovan. Zakon propisuje da se radnice i radnici pitaju ko će ih zastupati u Upravnom odboru, pa je stoga nepravda koja leži nad njima i nad njihovim Sindikatom uzrok ogorčenosti u razgovorima i raspravama.

U Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevu (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 26/2008 i 21/2009) u članu 43 izričito se kaže da Stručno vijeće odgajatelja, koje čine svi zaposlenici koji učestvuju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi (...), kandiduje predstavnika Upravnog odbora. Paradoksalno je da nekoliko pasusa niže, u članu 46 koji se odnosi na organ upravljanja, stoji da predsjednika i članove upravnog odbora predškolske ustanove kao ustanove imenuje i razrješava osnivač (Kanton), a predsjednika i članove upravnog odbora predškolske ustanove kao javne ustanove, imenuje i razrješava Vlada. Kako da se shvati ovaj paradoks? Je li to znači da naposljetku Kanton i Vlada imaju pravo da preskoče izbor stručnih saradnica i saradnika koji im je istim Zakonom dat za pravo?

Niko nas nikad nije pitao ko će biti direktor i ispratio sam ih pet dosad, ali će nas pitati ko će sjediti u ime radnika u Upravnom odboru jer to zakon propisuje, glasi ljutita izjava jednog stručnog lica.

Radnice i radnici svakako preispituju šta se dešava: pitaju se zašto se baš sada nameću novi predstavnici, kada se zbog epidemološke situacije ni sastanci ne mogu svojski održati, zahtijevaju da se jave nelegitimno izabrani predstavnici, te da se objasne kako su izabrani i da odstupe i podnesu ostavke. Jedna odgajateljice ističe da ne mogu tako lako ni odstupiti ako su postavljene da budu poslušne i da glasaju za ono šta im se naredi.

Stručno vijeće JU Djeca Sarajeva održava se četiri puta godišnje, a nedavno je sazvano vanredno usljed prekršenog Pravilnika i Zakona. Zaključci sa tog vijeća još uvijek se čekaju.

Da je i roditeljima učinjena nepravda i da ni oni nisu zadovoljni svjedoči članak koji je objavljen na web-stranici Novinske agencije Patria. Tu se vijeće roditelja JU Djeca Sarajeva obraća javnosti, između ostalog informacijom da je izborom privremenog Upravnog odbora prekršen Pravilnik i Zakon jer se nisu ni roditelji pitali ko će ih predstavljati u Upravnom odboru: Jako nam je bitno da se ispoštuje zakonska procedura u kojoj vijeće roditelja daje saglasnost za izbor dva člana Vijeća roditelja kako bi isti bili vezani za Vijeće roditelja, a što nam daje mogućnost da prijedloge i ideje roditelja provodimo u djelo. Suradnja sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je, kako naglašavaju, do nedavnog protuzakonitog imenovanja v. d. predsjednika i članova Upravnog odbora bila odlična, a sada se sumnja u pravilnost i zakonitost.

 Jednostranim izborom članova Upravnog odbora prekršen je član 7. Pravilnika o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo, koji jasno kaže da se prijave kandidata predstavnika roditelja prosljeđuju Vijeću roditelja, navode u ovom tekstu.

Član 46, stav 3 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, međutim, nije jasan i trebao bi biti promijenjen, kao i kandidati koji su protivno zakonskim procedurama postavljeni za predstavnike onih koji ih nisu odabrali.

Zaposleni u JU Djeca Sarajeva umorni su od toga da se svake godine u njihovoj ustanovi dešava nešto što je protiv procedura, zakona i etike, a ministar Anis Krivić u svom odgovoru jednom stručnom saradniku ove javne ustanove navodi da se članovi Upravnog odbora imenuju na kraći vremenski period bez zakonom propisane procedure za izbor, a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovakav odgovor ministra nije zadovoljavajući, a još veću sumnju u ispravnost postupka izbora članova Upravnog odbora stvara i činjenica da se Pravilnik o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo trenutno ne može naći na internetu: nema ga na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a ni na stranici Vlade Kantona Sarajevo gdje su izlistani propisi. Je li to slučajno?

Najnovije

Kuku i kurikulele

Svjetsko, a hrvatsko

Nenad Veličković

Komunikacija u obrazovanju u predizborno vrijeme

Ministar u Zemlji društvenih mreža

Rubina Čengić

О заштити српског језика и ћирилице

Национална вриједност и политичко јединство

Vedad Smailagić

Šamar visokom obrazovanju

Kokošarenje po skraćenom postupku

Nenad Veličković

Prilog istoriji administrativnog beščašća

Djeca kao faktor planiranja u obrazovanju

Nenad Veličković