Obrazovna politika

Državni ispit u Bosni i Hercegovini

U Brčko po prolaznu ocjenu?

Adnan Pečković

30.01.2021

Mi prihvatamo svako uvjerenje o položenom ispitu, čak i ono koje nije trajno važeće, kaže direktor Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine Neven Akšamija.

Ilustracija: Dmitrijs Kaminskis / Shutterstock.com

Pojedinci iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koji žele da konkurišu na pozicije u državnoj službi, državni ili stručni upravni ispit, što je praktično ispit poznavanja zakonodavstva u BiH i njegove primjene, nerijetko polažu u Brčkom!

Položio sam u Brčkom, tamo svi polože. U Sarajevu te mogu i vratiti, ne isplati se, priča jedan od polagača.

Taj trend smo imali ranije – ljudi su polagali u RS-u, iako to baš i nije imalo smisla jer ispit nije ništa lakši nego u Sarajevu, ali se kasnije pokazalo da je polaganje u RS-u bilo jeftinije za 100 KM, pa je Ministarstvo pravde u Vijeću ministara BiH spustilo cijenu, odnosno ujednačilo je sa cijenom u Republici Srpskoj. Mi prihvatamo svako uvjerenje o položenom ispitu, čak i ono koje nije trajno važeće. U svakom slučaju, da bi ispit bio trajno priznat, ako kandidat bude primljen na posao mora ponovo polagati i platiti taksu od 50 KM, a sve dalje je u rukama Ministarstva pravde u BiH. Priznavanje stručnih ispita uvedeno je da bi se utvrdilo da li je plan i program ispoštovan, pojašnjava direktor Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine Neven Akšamija. Naglašava da se u svakom slučaju kandidat mora pojaviti pred komisijom, napisati test i odgovoriti na pitanja, i da je pomalo nejasno zašto bi neko putovao s kraja na kraj zemlje zbog tog ispita.

U kuloarima je moguće čuti da u Brčkom niko stvarno ne polaže, nego da je ispit moguće kupiti.

Mi ne vodimo evidenciju o tome odakle su osobe koje kod nas polažu ispit za rad u organima uprave. Naravno, znamo odakle je ko iz prijavnih formulara, ali to nije nešto što nam je važno. Činjenica jeste da je veliki broj ispitanika koji u Brčkom pristupaju ispitu nastanjen van Brčko distrikta, ali svi imaju pravo da u Brčkom polažu ovaj ispit, pojašnjava zaposlenik Pododjela za ljudske resurse u Vladi Brčko distrikta. Naglašava da ispiti iz Federacije ili Republike Srpske važe u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i oni iz Distrikta.

Da li je naša komisija blaža kod ispitivanja? Ne vjerujem, cijeni ovaj zaposlenik.

Prema dostupnim informacijama, trojica članova Odbora za zapošljavanje, Ilija Goričkić, Vedad Pazarčević i Mićo Simikić, tužena su za trgovanje ispitima i u junu 2020. prvostepenom presudom oslobođena su jer Sud nije dokazao da su optuženi počinili krivična dijela kako se navodi u optužnici. U julu 2020. godine Tužilaštvo je izjavilo žalbu Apelacionom sudu Brčko distrikta, pa je taj proces i dalje u toku.

Stručni upravni ispit sastoji se od usmenog i pismenog dijela; polaganje se plaća 400 KM za osobe sa visokom i višom stručnom spremom i 300 KM za one sa srednjom stručnom spremom, a ispitanici koji ne polože popravni plaćaju 75 KM za VSS i 50 KM za SSS. Pismeni dio ispita je pisanje određenog dopisa ili akta na ispravan način, a na usmenom je moguće dobiti pitanja iz različitih oblasti: Osnove sistema državne uprave Bosne i Hercegovine; Upravni postupak i upravni spor; Osnove radnih odnosa; Kancelarijsko poslovanje u organima uprave; Finansiranje institucija Bosne i Hercegovine; Osnove evropskih integracija.

Naknada za polaganje Stručnog ispita za rad u organima uprave Republike Srpske osjetno je jeftinija od one koja se plaća u Brčko distriktu ili za rad u organima BiH: 250 KM za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom, a za one sa srednjom stručnom spremom 150 KM.

U FBiH visina naknade za troškove polaganja stručnog ispita pred federalnom komisijom iznosi 400 KM za cijeli ispit. Popravni ispit plaća se 100 KM po predmetu.

U Brčko distriktu, kao i u Federaciji BiH i RS-u, ispit za rad u organima uprave dužni su polagati svi zaposlenici javnih ustanova sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, a kako bi pristupili polaganju dužni su priložiti dokaz o stručnoj spremi, završenom pripravničkom stažu ili potvrdu o radnom iskustvu u struci, kao i dokaz o uplati takse za polaganje ispita.

Na internetu je moguće kupiti skriptu za polaganje ispita u Brčkom. Tipska pitanja kruže među ljudima na internetu, no da ga nije lako položiti pokazuju rasprave na forumima u kojima učesnici traže pomoć jedni od drugih i navode da, primjera radi, u Zakonu o ministarstvima u BiH piše da ministar ima jednog zamjenika, a u Zakonu o upravi da ministar ima dva zamjenika; da izmjene i dopune Zakona o upravi postoje samo u Službenom listu, a ne i na internetu; da je na zvaničnoj internet-stranici Agencije za državnu službu 40–50% pitanja iz ispita; da ima kandidata koji test završe za 15 minuta, da neki samo izađu sa polaganja, da neki ne znaju čitati ćirilicu...

Najnovije

Melika Husić-Mehmedović, ministrica visokog obrazovanja i nauke u Vladi Kantona Sarajevo

Stvaramo novo ministarstvo; najveća pobjeda je fond za nauku od tri miliona konvertibilnih maraka

Nenad Veličković, Rubina Čengić

Obrazovna reforma

Pripravnici, papirologija i klikeri

Maksuda Muratović

Naida Hota-Muminović, ministrica predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo

Zakoni su nam prenormirani

Rubina Čengić

Namir Ibrahimović, voditelj kurikularne reforme obrazovanja u Kantonu Sarajevo, u ostavci

Reformski akti urađeni su usprkos vlastima, a ne zahvaljujući njima

Rubina Čengić

Milioni javnog novca za besplatne udžbenike privilegiranih izdavača

Džaba analize, greške, tužbe, kad su podobni najbolji

Rubina Čengić