Obrazovna politika

Obrazovna reforma

Pripravnici, papirologija i klikeri

Maksuda Muratović

27.02.2021

Reforme obrazovanja nema bez educiranja nastavnika o savremenim metodama podučavanja, a u Tuzli se samo reformiše količina papirologije.

Ilustracija: Dzelaluddin / Shutterstock.com

Prošle godine su mentorice/nastavnice na području Tuzlanskog kantona, ukoliko imaju pripravnike, dobile nove obrasce Pedagoškog zavoda i jedna od kolegica mi se žalila kako su zatrpani papirologijom i mentori i pripravnici, pa se stiče utisak da je bitno ispisati papire, a s djecom se možemo i klikera igrati.

Pripravnički staž traje osam mjeseci, odnosno 1/3 radnog vremena, i za to vrijeme pripravnica treba prisustvovati na najmanje 20 časova svog mentora i održati deset časova u njegovom prisustvu, te jedan čas odjeljenske zajednice. Za te časove mora priložiti pripreme, sve upisati u razrednu knjigu i voditi dnevnik stažiranja, prisustvovati radu stručnih organa, određeni broj sati raditi s direktoricom, pedagogom i sekretarom škole. Mentor je dužan da napravi plan stažiranja 15 dana nakon što mu nastavničko vijeće dodijeli mentorstvo, i utvrdi ravnomjeran raspored aktivnosti po mjesecima tokom stažiranja, primjenu svih oblika i metoda rada, rad sa odjeljenskom zajednicom i vannastavne aktivnosti. Ukratko, mentor i pripravnica trebaju imati plan stažiranja, evidentni list, dnevnik stažiranja, obrasce, i sve to valja hronološki voditi, pa najviše vremena provode u popunjavanju papirologije.

Početkom drugog polugodišta 2020/21. školske godine Pedagoški zavod u Tuzli, u saradnji s Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, počeo je raditi na nastavnom planu i programu tehničkih i stručnih škola s ciljem usklađivanja onoga što se izučava i ishoda učenja. Uzeti su svi nastavni planovi i programi iz 1994. i 1995. godine, nastavni planovi i programi Kantona Sarajevo i Republike Srpske i katalog za eksternu maturu. Na ovom rade nastavnici i njihovi savjetnici, a, koliko smo obaviješteni, samo usklađivanje ne podrazumijeva drastične promjene u sadržaju, ali će ishodi učenja biti jasno definisani, što će omogućiti ujednačena znanja djece. Ovo nije reforma, jer izmjenu NPiP-a ne prati educiranje kadra za realizaciju nastave po savremenim metodama.

Prema Oxfordovoj enciklopediji, nastavnici bi trebali imati tri vrste kompetencija: profesionalnost, koja podrazumijeva stručno usavršavanje, planiranje i učešće u projektima; pedagoško-didaktičko-metodičke kompetencije, koje se odnose na poznavanje i primjenu pedagoške teorije i prakse, sposobnost podučavanja, kreiranje nastavnih sadržaja, pripremanje za nastavu, upravljanje razredom, ocjenjivanje, motivaciju đaka; radne kompetencije, što je zapravo praktično znanje i podrazumijeva saradnju, predanost poslu, savjesnost, timski rad, osjećaj odgovornosti, poznavanje jezika i tehnologije. U ovom kontekstu nastavnik treba biti interdisciplinarno i multidisciplinarno obrazovan iz predmeta koji podučava i drugih, njemu sličnih, ali i u vještinama podučavanja – poznavanje strategija, metoda i tehnika.

Praksa pokazuje da školstvo, kao važan segment savremenog društva, funkcioniše isključivo na entuzijazmu i ličnim ambicijama nastavnica, bez sistemske, cjelovite i razrađene društvene podrške. Oni koji rade na obrazovnoj reformi mogu uraditi sjajan posao, ali ako nastavnici to ne znaju primijeniti u razredu i ako ne dobiju pomoć, reforme nisu potrebne.

Pojedini nastavnici sve više se sami edukuju jer ne vide smisao seminara i konferencija u hotelima, gdje slušaju predavanja koja su najčešći oblik usavršavanja. Svaki drugi oblik edukacije traži velike financijske troškove, koje škole nisu u mogućnosti snositi. Nastavnice uvijek daju prednost radionicama jer su one interaktivan oblik stručnog usavršavanja, djeluju motivirajuće i ostavljaju utisak da se radi nešto konkretno i korisno za buduću praksu. Ali, njima treba pomoć i savjetodavan rad u učionici. Trenutno su prepuštene sami sebi, pa je i kompletna nastava u razredu prepuštena savjesti pojedinaca.

Potrebno je da fakulteti, koji obrazuje nastavnički kadar, od prve godine studija uvedu nastavnu praksu u školama. Tako bi u škole dolazili nastavnici/pripravnici koji su stekli i dobro obrazovanje i praktično znanje, i primjenjivali ga u razredu.

I evropske nastavnice imaju slične probleme. Prema istraživanjima mreže Eurydice, poznavanje vlastitog predmeta ne predstavlja im problem. Četrdeset posto nastavnika smatra da je dobro pripremljeno u pedagoškom smislu, a svaki drugi se osjeća potpuno nezavisnim u praktičnim aspektima podučavanja; 75% nastavnika ne vidi potrebu za profesionalnim razvojem i usavršavanjem, ali bi željeli da poprave svoj pedagoški pristup đacima, da razvijaju informacijsko-komunikacijske tehnologije, da rade na korelaciji nastavnih predmeta, da individualno rade s učenicima, da se uspješno nose s različitim ponašanjima đaka i da uspješno podučavaju u multikulturalnim ili multijezičnim sredinama. Trajno stručno usavršavanje (CPD, Continuing Professional Development) nastavnika, kao ključnog faktora za unapređenje kvaliteta učenja i nastave, u 28 evropskih obrazovnih sistema smatra se profesionalnom obavezom. Prema posljednjem OECD-ovom istraživanju Teaching and Learning International Survey (TALIS), dva su područja u kojima se najviše osjeća potreba za trajnim stručnim usavršavanjem nastavnika: podučavanje djece s posebnim potrebama i razvijanje informacijske i komunikacijske pismenosti (ICT).

Većina evropskih obrazovnih sistema nalaže školama da imaju plan o trajnom stručnom usavršavanju nastavnog osoblja, a zemlje poput Holandije i Škotske otišle su i korak dalje, zahtijevajući od nastavnica da naprave vlastiti CPD plan, jer one nisu došle u školu samo da prenose znanje učenicama i učenicima, nego da ih pripreme za stvarni život, da im olakšaju učenje, da razvijaju njihovu kreativnost i samostalnost kako bi bili kritički aktivni, stekli sposobnost naučnog mišljenja, sačuvali radoznalost i stalno se pitali i promišljali o stvarima oko sebe.

Na društvenim mrežama ili ličnim blogovima nastavnici često prave grupe po nazivima predmeta i tu razmjenjuju informacije o stručnom razvoju, načinima podučavanja, inovacijama u nastavi, postavljaju primjere sa časa, razne oglede, eksperimente i slično. Oni trebaju podržavati jedni druge, sarađivati jedni s drugima da bi imali dobro ozračje u školi i pozitivnu klimu, te tako stvorili uspješnu reformu.

Dok studiramo i dok se edukujemo za najvažniji poziv – odgoj i obrazovanje mladih – nismo ni svjesni s čime ćemo se sve susretati u učionici. Prvih pet godina rada u školi je teško, dok ne naučimo lekciju, ne steknemo iskustvo u postupanju sa đacima, postizanju discipline i dobre atmosfere na času, ali i dok sami ne nađemo odgovore na pitanja: da li je uredu biti ljubazan; treba li sve dozvoliti učenicima; da li im dozvoliti da kasne na čas, da nemaju knjiga, da pričaju dok predajemo?

Kad sam počela raditi kao nastavnica, i sama sam imala milion pitanja i nisam znala kako da se postavim, dok mi učenici nisu pomogli podsjetivši me da moram biti strožija i da sam previše blaga. Zbunila su me njihova upozorenja, ali sam polako počela shvatati: morate biti strožiji ne znači ništa drugo nego biti dosljedan – ako neko priča na času, treba ga prekinuti, ako ste nečime zaprijetili, to morate provesti u djelo!

Priznajem, nisam to uvijek postizala – prijetila bih testom koji kasnije nisam dala; prijetila zabranom izlaska na veliki odmor koju nisam ostvarila... U školi postoje pravila koja svaki đak mora znati, ali i pravila koja postavljaju pojedini nastavnici, i ona mogu biti vrlo različita. Neki ih ispisuju na velikom panou na zidu učenice: za vrijeme časa nema priče sa ostalima; učenici se ne smiju ljuljati na stolici; tokom časa zabranjeno je konzumirati hranu, kafu, sok ili žvake; nema korištenja mobitela i slušanja muzike; učenice ne smiju kasniti na nastavu i nema ulaska na čas poslije nastavnice; učenici moraju imati knjige i pribor; svako neprimjereno ponašanje biće evidentirano u dnevnik! Granice moraju biti jasno postavljene jer djeca ispituju gdje je linija izdržljivosti i unaprijed znaju šta mogu raditi kod kojeg nastavnika. Ako odustanemo od pravila, postaju nemirni i stanje u učionici je haotično, nemoguće je održati čas. S druge strane, ni potpuna tišina nije rješenje, pa je uvijek moguće dogovoriti se s učenicima da će dobiti svojih pet minuta za razgovor, s tim da će svako ometanje časa ili neprimjereno ponašanje i izostanci s nastave biti upisani u dnevnik i kažnjeni. Tako ćete dati do znanja i ostalim đacima šta ih čeka za takvo ponašanje. Bez odgoja i discipline u odjeljenju nema ni reda ni rada, ali nastavnice i to moraju naučiti – o tome se ne govori ni na fakulteta ni u reformskim dokumentima.

Najnovije

Posjete spomen-obilježjima grade nekulturu sjećanja

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS krši Dejtonski mirovni sporazum

Mumić Iskra

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu