Nova čitanja

Školegijum čitaonica

Online biblioteka Lektira narodu, drugo kolo

Školegijum redakcija

13.10.2021

Besplatno preuzmite knjige iz edicije Lektira narodu

Školegijum nastavlja objavljivanje bibliotete Lektira narodu u pdf formatu, sa nova tri naslova:

Možda nađu mjesta ne samo u nažalost još uvijek aktuelnoj online nastavi, nego i u reformisanim školskim programima, za koje se nadamo da će nastavnicima dati više slobode u izboru nastavnog materijala.

Sve do sada objavljene naslove iz edicije Lektira narodu možete pronaći u sekciji Docs, u kategoriji Čitaonica.

 

Slika 1

 

U prvom kolu objavili smo pet naslova. Pojedinačno, možete ih preuzeti na sljedećim linkovima:

Najnovije

Još malo o udžbenicima, ovim besplatnim

Jesu besplatni, al' džaba vam ih

Arifa Isaković

Kad Ministastvo vodi na usavršavanje

Ugrađivanje u holokaust

Nenad Veličković

Slobodan Divjak o Srbiji govori kao o liberalnom raju

Akademska podvala 

Miloš Janković

Nova tumačenja istorije u izbornoj godini

Štivo nesavladivo đacima kojima je namijenjeno

Melisa Forić Plasto

Neslužbeno brisanje službenog jezika u dvojezičnim školama u Crnoj Gori

Svi su đaci u Ulcinju jednaki, ali su neki nejednakiji

Edona Bakali