Obrazovna politika

Povodom nacrta zakon o visokom obbrazovanju

Reklo KAZALO

Nenad Veličković

30.05.2022

U smislu ovog zakona je fraza kojoj ovdje nema mjesta, jer se ne zna na kakav se smisao misli. Moguće je da predlagač misli na smisao kao na svrhu...

Ilustracija: Everett Collection / Shutterstock.com

Zakon o visokom obrazovanju trebali bi pisati visoko obrazovani ljudi. To bi visoko obrazovanje onda podrazumijevalo da se maternjim jezikom ne služe samo tečno, nego i tačno. Ali na malobrojnim stepenicima kojima se ovdje uspinje na visinu visokog obrazovanja nema takve – na kojoj bi se učilo kako sebi i drugima objasniti značenja riječi i pojmova.

Član 3 (Definicije) Nacrta zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo posljedica je takvog neobrazovanja. Već i sama uvodna rečenica – sljedeći pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeće značenje – poprište je sudara riječi iz istog značenjskog polja: pojam, smisao, značenje.

U smislu ovog zakona je fraza kojoj ovdje nema mjesta, jer se ne zna na kakav se smisao misli. Moguće je da predlagač misli na smisao kao na svrhu, ali je i opet to višak. Bilo je dovoljno reći prosto: u ovom zakonu (još bolje: u ovom nacrtu). Također je nejasno šta bi u uvodnoj rečenici trebali biti pojmovi. Sintagma diploma koju izdaje akreditovana visokoškolska ustanova sigurno nije pojam.

To da pravni akt ima rječnik kojim se preciziraju značenja korištenih riječi i izraza, tamo gdje oni imaju više značenja, ili tamo gdje se koriste u nekom novom, dobra je stvar. Time se isključuju dvosmislenosti i smanjuje manevarski prostor za proizvoljna tumačenja i zloupotrebe.

Prva četiri pojma data su navodnicima, nakon kojih ide glagol „znači“. To je rješenje kakvo ne poznaju postojeća kazala. A da se ne radi o nekom ingenioznom inovativnom rječničkom rješenju, uvjerimo se već kod petog pojma, gdje znači izostaje:  „'bibliotečka djelatnost' – kroz bibliotečku djelatnost Univerzitet podupire temeljnu misiju naučne i obrazovne djelatnosti Univerziteta. Univerzitet razvija jedinstveni bibliotečko-informacijski sistem.“ Osim što je opis onoga šta se kroz šta podupire, objašnjenje je i redundantno – univerzitet podupire djelatnost univerziteta.

Analiza ovog nesretnog pojmovnika puna je smiješnih budalaština pa je teško cijeli nacrt shvatiti ozbiljno. Jedan pojam čije se značenje objašnjava jeste i „dublinski deskriptori“. Na Googleu su to „general statements about the ordinary outcomes that are achieved by students after completing a curriculum of studies and obtaining a qualification“. U ovom pojmovniku ne kaže se šta su, nego šta daju: opis opštih postignuća i sposobnosti na temelju kojih se dodjeljuju diplome na završetku bolonjskog ciklusa.

Pojam je i „izvrsnost sa svrhom“, koja „podrazumijeva princip da je promocija izvrsnosti i sama izvrsnost dio svih 'nagrada' za napore i odanost kvalitetu kako vođstva, tako i svakog pojedinca na visokoškolskoj ustanovi“. S kojom svrhom?

Pojmovi su uvijek dati u navodnicima, ali ni to nije dosljedno provedeno. Tako je moderni pristup kvalitetu ostao bez njih, a znači ovo: „da kvalitet predstavlja multidimenzionalni kompleksni fenomen, te se s toga mjeri na različite načine da bi istakli njegove raznolike dimenzije“. Eto, ko nije znao šta karakterizira taj moderni pristup kvalitetu, sad zna. U smislu ovog zakona: multidimenzionalni kompleksni fenomen. Vau!

Kongruencija je također slaba tačka ovog pojmovnog poduhvata:  tako 'priznata publikacija' (nominativ) u smislu ovog zakona znači naučni časopis ili zbornik naučnih radova (nominativ/akuzativ), odnosno serijsku ili monografsku publikaciju indeksiranu u relevantnim naučnim bazama (akuzativ), kao i publikacija od posebnog društvenog značaja i interesa (nominativ). 

Ako vas zanima šta je relevantna naučna baza, to ima i znači „međunarodna referentna i citatna naučna baza sa sadržajima objavljenim u anonimno recenziranim i indeksiranim publikacijama sa liste utvrđene Smjernicama“. Ako vas zanima šta su Smjernice, to nema, pa cijeli napor da se nešto objasni pada u kiselu vodu. Naravno da nećete saznati ni šta su „publikacije od posebnog društvenog značaja“.

Čitavo je ovo reklo-kazalo amaterska improvizacija, u kojoj se kao nešto objašnjava, a uglavnom se samo dodatno komplikuje, zauzima se prostor i sabotira povjerenje u kompetencije predlagača. 

Jadne jezičke kompetencije na visokom obrazovnom nivou nažalost ne treba da iznenade nikoga. I većinu vjerovatno neće, jer se znanje maternjeg jezika u našim školama stiče i doživljava kao ljubav, a ne kao sposobnost, daleko više emotivna nego kognitivna aktivnost.  Tamo gdje se poezija ne tumači, nego se uči napamet i deklamuje u predorgazmičkom transu i gdje se dnevnik čitanja vodi kao administrativni zapisnik (mjesto radnje, vrijeme radnje, likovi, tema, ideja...) nije čudo da se i javna rasprava o jednom ovako važnom aktu svede na popunjavanje obrasca. Od akademske javnosti se očekuje da obrazac popuni Nazivom organizacione jedinice koja daje prijedloge/primjedbe/komentare, nazivom akta na koji se odnose prijedlozi/primjedbe/komentari, općim zapažanjima, pojedinačnim komentarima, s tačno navedenim poglavljem/članom/stavom, rečenicom, stranom ____ , u kućicama za Komentar, Obrazloženje i za Prijedlog izmjene teksta.

Svrha takvog očekivanja, u smislu ovog zakona, jeste da se javna rasprava spusti na kognitivni nivo njenih predlagača. 

Najnovije

Posjete spomen-obilježjima grade nekulturu sjećanja

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS krši Dejtonski mirovni sporazum

Mumić Iskra

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu