Nova čitanja

Promocija u prepunoj sali Bošnjačke gimnazije

Nastavnice napisale priručnike o ishodima učenja

Hana Huskić

20.11.2022

U Sarajevu su predstavljene dvije publikacije o ishodima učenja u planiranju nastavnog procesa koje je kreirao tim od devet nastavnica: Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa za 5. razred osnovne škole i Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa za 1. razred srednjih škola. Njih je na samoj promociji bilo moguće kupiti po cijeni od 20, odnosno 25 KM. Interes je s pravom bio velik; ne dešava se često da nastavnice uzmu stvar u svoje ruke i rade posao iza kojeg bi moralo stajati ministarstvo. Jedan od razloga za sporo provedenu tzv. kurikularnu reformu upravo je nedostatak jasnih, smislenih i konkretnih ishoda. 

Sadržajno, obje publikacije prate istu strukturu: u prvom poglavlju autorice uvode čitateljke u kontekst nastanka njihovog djela, u drugom poglavlju predstavljaju elemente kurikuluma i njihovu povezanost, upoznaju čitateljke sa smjernicama i ciljevima kurikularne reforme; treće poglavlje je koncipirano kao razrada ishoda učenja kroz planiranje, u četvrtom poglavlju autorice skreću pažnju na važnost predloženih strategija kroz učenje i podučavanje, te u petom analiziraju vrednovanje u kurikulumskom pristupu. U šestom i sedmom poglavlju predstavljaju se primjeri godišnjih i mjesečnih izvedbenih planova, pa u priručniku za prvi razred srednje škole nalazimo primjere godišnjeg izvedbenog plana i za gimnazije i stručne škole III i IV stepena. U osmom poglavlju izlažu se primjeri nastavnih priprema po ishodima učenja, a u devetom poglavlju prilaže popis predloženih tekstova za srednje škole u kurikulumu. 

Publikacije su promovisali profesori sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ismail Palić i Muhidin Džanko, te profesorica iz Prve gimnazije Velida Tinjak. 

Palić je naglasio da su ove publikacije konkretne instrukcije, sa odgovarajućim primjerima za kreiranje usklađenog i svrhovitog sistema obrazovanja, i da podcrtavaju novu metodologiju podučavanja gdje je fokus na đacima, a ne na kurikulumu, odnosno da autorice predlažu načine stvaranja aktivne uloge đaka, naspram pasivne u tradicionalnom sistemu

Glasno izgovoreno pitanje Muhidina Džanke ko je verifikator vrednovanja kada nastavnik vrednuje učeničko znanje – da li sam nastavnik ili neko stručno tijelo izazvalo je komešanje u publici, ali se diskusija nije razvila. Džanko je pozvao ministarstvo da napravi ediciju nastavna priprema i zbornik koji će sadržavati pripreme za sve predmete koje će svi prosvjetni radnici moći koristiti, na šta je publika reagovala pljeskom. Velida Tinjak je detaljno analizirala ishode u obrazovanju, govorila o paralelama posla nastavnika i direktora, pozivajući se na svoje iskustvo: bila je nastavnik 23 godine i direktor šest mjeseci. 

Iako je najveći resurs škole ljudski resurs, njeni nastavnici, a posebno direktori, limitirani su budžetom i raznim zakonskim ograničenjima, ovlasti direktora su smanjene i imaju sve odgovornosti, a nikakvu podršku, rekla je Velida Tinjak.

Iako je na promociji dosta pažnje posvećeno cilju kreiranja sistema obrazovanja koji će đake osposobiti za savremeni život i zahtjeve modernog društva, a publikacije predstavljene kao konkretni materijali, promotori i promotorica, ali ni autorice nisu publici ponudile konkretne primjere ovakve prakse, osim što su i Palić i Džanko primijetili da među nastavnicima iz svih obrazovnih sfera nema saradnje.

Nakon recenzija, dvije autorice, prof. dr. Mirela Omerović i profesorica Dalila Potogija, podijelile su nekoliko riječi sa publikom, naglasile kako njihove publikacije nude konkretne materijale i konkretnu pomoć nastavnicima, ali opet nije bilo riječi o sadržaju publikacija ili konkretnim problemima u nastavi.

Promocija je počela sa dvije muzičke izvedbe đaka Bošnjačke gimnazije, uvodom Leile Hamzagić-Kovačević, jedne od koautorica, i selamom direktorice Bošnjačke gimnazije Emele Mehmedspahić. 

Na kraju je nemoguće ne primijetiti da je oko sat vremena promocije bilo dodijeljeno promotorima i promotorici, a objema autoricama zajedno oko pet minuta; da posjetioci promocije nisu saznali zašto autorice tematiziraju peti razred osnovne škole i prvi razred srednje škole i koja je bila njihova motivacija u pisanju ovih publikacija; iz priručnika se nije čitalo, primjera nije bilo, a šta je u ovim publikacijama novo, bolje i drugačije čitateljice i čitaoci će morati otkriti sami – publikacije mogu kupiti po cijeni od 25 KM. Verzija riječi lijepo ponovljena je više puta nego bilo kakva analiza sadržaja publikacija kroz primjere, pa je tako Palić u uvodnim riječima pohvalio mlade, lijepe, vrijedne autorice i naglasio da se na kraju ovih publikacija nalaze biografije autorica i njihove prelijepe slike, a nakon poziva na zakusku više niko slušao mlade muzičare. Šta god da publikacije novo i vrijedno donose, a o čemu će kritika izreći svoj sud, promocija rezultata truda i rada devet autorica nije ponudila zavidan nivo rodne senzitivnosti.

Najnovije

Objavljujemo pobjednike konkursa Šta je tebi AI?

Školegijum redakcija

Razglednice iz Jajca

Nikad kasno za učenje i zabavu

Josipa Kulenović

Razglednice iz Tešnja, Doboja, Maglaja 3

Od čilanja do ćutanja

Mirela Buljubašić

Poznata imena autora/ica pet najboljih radova

23. februara tri prvoplasirana

Školegijum redakcija

Pravopisni amandman

U funkciji stvarnih potreba građana/ki

Nenad Veličković