Nova čitanja

Promocija u prepunoj sali Bošnjačke gimnazije

Nastavnice napisale priručnike o ishodima učenja

Hana Huskić

20.11.2022

U Sarajevu su predstavljene dvije publikacije o ishodima učenja u planiranju nastavnog procesa koje je kreirao tim od devet nastavnica: Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa za 5. razred osnovne škole i Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa za 1. razred srednjih škola. Njih je na samoj promociji bilo moguće kupiti po cijeni od 20, odnosno 25 KM. Interes je s pravom bio velik; ne dešava se često da nastavnice uzmu stvar u svoje ruke i rade posao iza kojeg bi moralo stajati ministarstvo. Jedan od razloga za sporo provedenu tzv. kurikularnu reformu upravo je nedostatak jasnih, smislenih i konkretnih ishoda. 

Sadržajno, obje publikacije prate istu strukturu: u prvom poglavlju autorice uvode čitateljke u kontekst nastanka njihovog djela, u drugom poglavlju predstavljaju elemente kurikuluma i njihovu povezanost, upoznaju čitateljke sa smjernicama i ciljevima kurikularne reforme; treće poglavlje je koncipirano kao razrada ishoda učenja kroz planiranje, u četvrtom poglavlju autorice skreću pažnju na važnost predloženih strategija kroz učenje i podučavanje, te u petom analiziraju vrednovanje u kurikulumskom pristupu. U šestom i sedmom poglavlju predstavljaju se primjeri godišnjih i mjesečnih izvedbenih planova, pa u priručniku za prvi razred srednje škole nalazimo primjere godišnjeg izvedbenog plana i za gimnazije i stručne škole III i IV stepena. U osmom poglavlju izlažu se primjeri nastavnih priprema po ishodima učenja, a u devetom poglavlju prilaže popis predloženih tekstova za srednje škole u kurikulumu. 

Publikacije su promovisali profesori sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ismail Palić i Muhidin Džanko, te profesorica iz Prve gimnazije Velida Tinjak. 

Palić je naglasio da su ove publikacije konkretne instrukcije, sa odgovarajućim primjerima za kreiranje usklađenog i svrhovitog sistema obrazovanja, i da podcrtavaju novu metodologiju podučavanja gdje je fokus na đacima, a ne na kurikulumu, odnosno da autorice predlažu načine stvaranja aktivne uloge đaka, naspram pasivne u tradicionalnom sistemu

Glasno izgovoreno pitanje Muhidina Džanke ko je verifikator vrednovanja kada nastavnik vrednuje učeničko znanje – da li sam nastavnik ili neko stručno tijelo izazvalo je komešanje u publici, ali se diskusija nije razvila. Džanko je pozvao ministarstvo da napravi ediciju nastavna priprema i zbornik koji će sadržavati pripreme za sve predmete koje će svi prosvjetni radnici moći koristiti, na šta je publika reagovala pljeskom. Velida Tinjak je detaljno analizirala ishode u obrazovanju, govorila o paralelama posla nastavnika i direktora, pozivajući se na svoje iskustvo: bila je nastavnik 23 godine i direktor šest mjeseci. 

Iako je najveći resurs škole ljudski resurs, njeni nastavnici, a posebno direktori, limitirani su budžetom i raznim zakonskim ograničenjima, ovlasti direktora su smanjene i imaju sve odgovornosti, a nikakvu podršku, rekla je Velida Tinjak.

Iako je na promociji dosta pažnje posvećeno cilju kreiranja sistema obrazovanja koji će đake osposobiti za savremeni život i zahtjeve modernog društva, a publikacije predstavljene kao konkretni materijali, promotori i promotorica, ali ni autorice nisu publici ponudile konkretne primjere ovakve prakse, osim što su i Palić i Džanko primijetili da među nastavnicima iz svih obrazovnih sfera nema saradnje.

Nakon recenzija, dvije autorice, prof. dr. Mirela Omerović i profesorica Dalila Potogija, podijelile su nekoliko riječi sa publikom, naglasile kako njihove publikacije nude konkretne materijale i konkretnu pomoć nastavnicima, ali opet nije bilo riječi o sadržaju publikacija ili konkretnim problemima u nastavi.

Promocija je počela sa dvije muzičke izvedbe đaka Bošnjačke gimnazije, uvodom Leile Hamzagić-Kovačević, jedne od koautorica, i selamom direktorice Bošnjačke gimnazije Emele Mehmedspahić. 

Na kraju je nemoguće ne primijetiti da je oko sat vremena promocije bilo dodijeljeno promotorima i promotorici, a objema autoricama zajedno oko pet minuta; da posjetioci promocije nisu saznali zašto autorice tematiziraju peti razred osnovne škole i prvi razred srednje škole i koja je bila njihova motivacija u pisanju ovih publikacija; iz priručnika se nije čitalo, primjera nije bilo, a šta je u ovim publikacijama novo, bolje i drugačije čitateljice i čitaoci će morati otkriti sami – publikacije mogu kupiti po cijeni od 25 KM. Verzija riječi lijepo ponovljena je više puta nego bilo kakva analiza sadržaja publikacija kroz primjere, pa je tako Palić u uvodnim riječima pohvalio mlade, lijepe, vrijedne autorice i naglasio da se na kraju ovih publikacija nalaze biografije autorica i njihove prelijepe slike, a nakon poziva na zakusku više niko slušao mlade muzičare. Šta god da publikacije novo i vrijedno donose, a o čemu će kritika izreći svoj sud, promocija rezultata truda i rada devet autorica nije ponudila zavidan nivo rodne senzitivnosti.

Najnovije

Kroz razgovor s vještačkom inteligencijom do odgovora na teška pitanja

Hoće li roboti prepisivati na ispitima?

Samir Lemeš

Konkurs za srednjoškolce

Iz ugla ili ćoška (moj pogled na učionicu)

Školegijum redakcija

Quentin Vidal, analitičar u OECD-ovoj Direkciji za obrazovanje i vještine

Vlasti najčešće rade suprotno od potrebnog

Rubina Čengić

Nerealno visoke prosječne ocjene

Kada je dobar dovoljno loš

Fontoplumo

Studentice i studenti Filozofskog fakulteta UNSA ponovo traže prostoriju za molitvu

Korak prema napretku, jednakosti i slobodi ili potkopavanje obrazovne institucije

Marina Meić